Czopek: Polska powinna przygotować się do aukcji offshore wind

W ostatnim czasie w dyskusji na temat morskiej energetyki wiatrowej pojawia się pomysł powołania pełnomocnika ds. offshore wind oraz urzędu, który skupiałby działania w zakresie zarządzania zasobami i inwestycjami na Morzu Bałtyckim. Wielkimi krokami zbliżają się też aukcje offshore wind. – Aktualnie analizujemy cały proces pod kątem wdrożenia usprawnień zapewniających, że aukcja w 2025 r. będzie mogła zakończyć się pozytywnym rozstrzygnięciem – jest to kluczowe z punktu widzenia utrzymania ciągłości inwestycyjnej i uniknięcia luki inwestycyjnej w projektach offshore – informuje Piotr Czopek, wiceprezes Wind Industry Hub, w komentarzu dla portalu OffshoreWindPoland.pl

Branża wiatrowa coraz częściej wskazuje na konieczność powołania pełnomocnika ds. morskiej energetyki wiatrowej. Jego zadaniem powinna być koordynacja zadań związanych z rozwojem branży, która liczy na zaangażowanie rodzimych dostawców usług i komponentów. Przedstawiciel niedawno powołanej Fundacji Wind Industry Hub Piotr Czopek podkreśla, iż mówiąc o inwestycjach w morską energetykę wiatrową, musimy zdać sobie sprawę z tego, że w ciągu najbliższych 10 lat przeznaczymy na te projekty około 100 mld zł, a w perspektywie 2040 r. około 200 mld zł.

– Skala inwestycji oraz środowisko, w jakim są realizowane, stawia przed nimi wiele wyzwań oraz angażuje w cały proces szerokie spektrum sektorów gospodarki, administracji  – zarówno na poziomie rządowym, jak i samorządowym. Aby projekty te zostały skutecznie zrealizowane oraz zmaksymalizowane zostały efekty dla krajowej gospodarki, konieczne jest właściwe skoordynowanie wszystkich działań na poziomie administracji centralnej. Bez właściwego podejścia do koordynacji działań z pewnością kontynuowana będzie silosowa struktura działań administracji rządowej, co nie doprowadzi do optymalizacji wszystkich procesów, a tym samym nie uzyskamy maksymalnych korzyści płynących z rozwoju sektora offshore – wyjaśnia.

„Jako Wind Industry Hub na tym etapie nie przesądzamy jakie powinny być kompetencje czy umiejscownie pełnomocnika ds. offshore – w tym kontekście jesteśmy otwarci na konstruktywny dialog z szerokim gronem interesariuszy, a doświadczenia z innych rynków mogą stanowić jeden z głosów w tej dyskusji. Zależy nam, aby powołanie pełnomocnika przyniosło realne korzyści całej branży offshore oraz polskiej gospodarce, a nie na aspektach wizerunkowych”.

Urząd dedykowany zarządzaniu Bałtykiem? To dobry pomysł

Senator Stanisław Gawłowski w jednym z wywiadów wskazał, że mając na uwadze plany w zakresie m.in. morskiej energetyki wiatrowej, może być potrzebny specjalny urząd ds. Morza Bałtyckiego, „który będzie wyspecjalizowany w zarządzaniu Bałtykiem i naszymi możliwościami z tego wynikającymi”. W ocenie Piotra Czopka, wdrożenie jednego, centralnego urzędu odpowiedzialnego za inwestycje na Morzu Bałtyckim to dobry pomysł, który powinien umożliwić przyspieszenie procesów inwestycyjnych.

-W chwili obecnej w trakcie prowadzenia inwestycji w morską energetykę wiatrową konieczne jest uzyskanie kilkudziesięciu decyzji i pozwoleń administracyjnych, w które zaangażowane jest wiele urzędów administracji rządowej i samorządowej. Możliwość integracji uzyskania dużej części tych decyzji i pozwoleń w jednym urzędzie (tzw. jedno okienko) nie tylko pozwoli na szybsze procedowanie, ale również poprawi jakość tych procesów – nastąpi integracja kompetencji rozsianych po wielu urzędach. Jako Wind Industry Hub jesteśmy gotowi do wspólnej pracy, aby wdrażać rozwiązania, które przyniosą korzyści całej branży offshore – komentuje.

Co z aukcjami offshore wind w Polsce?

Branża morskiej energetyki wiatrowej sygnalizuje też, że Polska powinna przygotowywać się już do aukcji offshore wind w 2025 r.

„Można powiedzieć, że pierwsza aukcja dla morskiej energetyki wiatrowej odbędzie się już za chwilę, patrząc na skalę projektów offshore oraz czas ich przygotowania. Rok 2025 jest już za rogiem. W tym kontekście konieczne jest zweryfikowanie wszystkich ograniczeń i wąskich gardeł w procesie aukcyjnym, które mogą mieć wpływ na jego przebieg”.

„Jednym z kluczowych obszarów jest z pewnością cena maksymalna, jaka może być wskazana w ofertach złożonych w aukcji przez wytwórców. Aby spełnić warunki przystąpienia do aukcji inwestorzy muszą wydać dziesiątki milionów złotych na przygotowanie projektów – kluczowa jest zatem wiedza o cenie maksymalnej w aukcji na możliwie wczesnym etapie, tak aby możliwa była weryfikacja, czy projekt ma szanse realizacji, a zatem czy warto wydawać te dziesiątki milionów złotych”.

Wiceprezes Wind Industry Hub wyjaśnia, że kolejnym elementem, który będzie miał decydujące znaczenie w kontekście aukcji w 2025 r., jest konieczność zapewnienia, że zostały złożone co najmniej trzy ważne oferty spełniające wymagania określone w ustawie offshore.

„W tym miejscu należy pamiętać, że inwestorzy chcący przystąpić do aukcji muszą spełnić określone wymagania prekwalifikacyjne, a niestety późne wydanie decyzji o przyznaniu nowych lokalizacji dla projektów offshore powoduje, że czasu na przygotowanie niezbędnej dokumentacji nie ma aż tak dużo. Ten element z pewnością będzie jednym z największych wyzwań w tym procesie”.

„Aktualnie analizujemy cały proces pod kątem wdrożenia usprawnień zapewniających, że aukcja w 2025 r. będzie mogła zakończyć się pozytywnym rozstrzygnięciem – jest to kluczowe z punktu widzenia utrzymania ciągłości inwestycyjnej i uniknięcia luki inwestycyjnej w projektach offshore”.

– W dyskusji o aukcji w 2025 r. nie powinniśmy również zapominać o tym, że aukcje będą kontynuowane w kolejnych latach i w tym kontekście powinniśmy mieć na uwadze nowe wymagania, które stopniowo nakładane będą z poziomu UE. Mam tu na myśli wdrażanie tzw. kryteriów niecenowych do aukcji, których celem jest wsparcie europejskiego przemysłu wiatrowego – ten element będzie kluczowy dla Wind Industry Hub w dyskusjach o aukcjach w kolejnych latach – powiedział Piotr Czopek.

Zostaw komentarz

Strona główna » Czopek: Polska powinna przygotować się do aukcji offshore wind