Uniwersytet Gdański uczestniczy w projekcie PRO-CLIMATE

Uniwersytet Gdański we współpracy z instytucjami z innych krajów otrzymał dofinansowanie na projekt PRO-CLIMATE w ramach programu HORYZONT EUROPA.

Celem projektu PRO-CLIMATE jest wspieranie społeczności w proaktywnej adaptacji do zmian klimatu poprzez transformację społeczną i zmianę zachowań. Projekt PRO-CLIMATE stanowi kontynuację i rozwinięcie projektu SCORE Horyzont 2020 (zakończenie projektu czerwiec 2025 r.), którego kluczowym elementem jest prowadzenie ‘żywych’ laboratoriów i łączenie interesariuszy w celu lepszego zrozumienia postępujących zmian klimatycznych.

Z ramienia Uniwersytetu Gdańskiego kierownikiem projektu PRO-CLIMATE i SCORE jest dr Jacek Barańczuk z Miejskiego Laboratorium Badań Środowiskowych Katedry Hydrologii Wydziału Oceanografii i Geografii. Całkowity budżet projektu wynosi 4 206 310,00 EUR w tym dla Uniwersytetu Gdańskiego 228 875,00 EUR.

Źródło: UG

Zostaw komentarz

Strona główna » Uniwersytet Gdański uczestniczy w projekcie PRO-CLIMATE