Bank Pekao zainteresowany udziałem w kolejnych fazach rozwoju MEW

W ocenie banku Pekao szacowany przez branżę potencjał rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce na poziomie ok. 33 GW nie będzie znacznym wyzwaniem pod względem finansowania projektów. Kluczem jest odpowiednie przygotowania projektów, jak i również utrzymanie stabilnego systemu wsparcia regulacyjnego. Na nasze pytania odpowiedział Przemysław Floryan, senior bankier z Departamentu Bankowości Inwestycyjnej i Finansowania Nieruchomości w Banku Pekao S.A.

Do kręgu państw rozwijających morską energetykę wiatrową dołączyła Polska, która zgodnie z obecną Polityką Energetyczną Polski do 2040 r. ma ambicję zainstalowania 11 GW w turbinach na polskich wodach Morza Bałtyckiego (według nowych regulacji może to być 18 GW). Projekty w Polsce, ale też na innych rynkach, są rozwijane w wymagających warunkach gospodarczych naznaczonych inflacją, rosnącymi kosztami usług i surowców oraz nowo tworzonymi łańcuchami dostaw po pandemii COVID-19. Do tego dochodzi zaostrzona konkurencja na skutek dołączenia nowych rynków jak USA, Australia, Ameryka Północna czy basen Morza Śródziemnego. Czy sytuacja na rynku jest wyzwaniem dla instytucji finansowych takich jak Pekao?

Ekspert Pekao Przemysław Floryan wyjaśnia w odpowiedzi na pytania OffshoreWindPoland.pl, że inwestycje w morskie farmy wiatrowe są projektami o dużej skali pod względem organizacyjnym, jak i również finansowym, są złożone i wymagają czasu w celu ich właściwego przygotowania. 

-Oczywistym jest, iż brak stabilności w otoczeniu ekonomicznym, wynikającym z czynników zewnętrznych, ma również przełożenie na tego rodzaju inwestycje. Niemniej jest to nieodłączna cecha tego typu przedsięwzięć. Obecna sytuacja rynkowa znajduje odzwierciedlenie m.in. w wydłużeniu fazy przygotowawczej czy aktualizacji wielkości nakładów na inwestycje – zauważa.

„Warto spojrzeć jednak na tę kwestie z szerszej perspektywy. Niestabilność otoczenia rynkowego i zmienność na rynku surowców, tym bardziej pokazują sensowność inwestycji w projekty transformujące gospodarkę i uniezależniające je od zewnętrznych dostaw surowców. Sytuacja w sektorze jest również pokłosiem faktu, iż wiele przedsiębiorstw i krajów inwestuje w tego typu projekty, a co za tym idzie, zwiększa popyt, ceny i konkurencje w sektorze”. 

Podkreśla, że poza czynnikami łatwo mierzalnymi jak bezpośredni wynik ekonomiczny, odpowiednio przygotowane i poprowadzone projekty w sektorze morskiej energetyki odnawialnej przełożą się również na pozytywne efekty środowiskowe i społeczne. 

-Wsparcie dla tego typu inwestycji jest zgodne z naszą strategią i jest spójne z założonymi celami – dodaje.  

„Wszystkie powyżej przytoczone argumenty sprowadzają się do tego, że mimo iż jesteśmy świadomi wyzwań stojących przed tym sektorem, to nie zniechęca nas to od aktywnego udziału w rozwoju tej branży w Polsce i Europie. Bank Pekao nadal jest mocno zainteresowany udziałem w projektach wiatrowych. Warto jednak zaznaczyć, że każdy projekt przechodzi indywidulany proces weryfikacji i analizy, a co za tym idzie zaangażowanie w dany projekt jest wynikiem dogłębnej analizy konkretnego przedsięwzięcia”.  

Bank Pekao zainteresowany projektami offshore wind

Floryan wskazuje, że Bank Pekao jako największy lub jeden z dwóch największych instytucji finansujących sektor korporacyjny w Polsce, jest zaangażowany w rozmowy dotyczące prawie każdej dużej inwestycji wymagającej finansowania bankowego.

– Oznacza to, że również uczestniczymy w pracach związanych z pierwszą fazą rozwoju energetyki morskiej na polskim Bałtyku – informuje.

Strategia ESG Pekao zakłada przeznaczenie istotnych środków na „zielone projekty” (w tym również w sektorze elektroenergetycznym) w kolejnych latach – wskazuje ekspert banku.

– W ramach strategii ESG na lata 2021-24 planowane jest zorganizowanie finasowań w projekty zrównoważone na kwotę ponad 30 mld PLN, a ambicje na kolejne lata będą tylko rosnąć.  Jesteśmy więc jak najbardziej zainteresowani udziałem również w kolejnych fazach rozwoju sektora. Biorąc pod uwagę znaczenie sektora energetycznego dla całej gospodarki jesteśmy zdeterminowani do pełnienia roli lidera finansowego w tym sektorze – wyjaśnia Floryan.

Zaangażowanie Pekao nie ogranicza się jedynie do finansowania wiatrowych projektów, ale również do dostarczania produktów pozakredytowych, obsługi bieżącej podmiotów, finasowania dostawców czy dostarczania usług bankowości inwestycyjnej, w tym usług doradczych.

-Warto tu wskazać rolę doradcy finansowego jaką pełni Pekao IB (podmiot z Grupy Pekao) wspólnie z Green Giraffe przy budowie morskiej farmy wiatrowej Baltic Power – mówi.

Projekt Baltic Power to joint-venture PKN Orlen oraz kanadyjskiego inwestora Northland Power.

-Finansowanie przygotowywane przez Pekao IB wspólnie z Green Giraffe zorganizowane zostanie w formule finasowania projektowego (ang. „project finance”) Do finansowania zostaną zaproszone lokalne i globalne instytucje finansowe, które zaoferują najbardziej atrakcyjne warunki finansowe. Pozyskanie finansowania rozplanowano na dwa lata, aby w 2023 r. pozyskać środki na rozpoczęcie budowy farmy, której oddanie do użytku planowane jest trzy lata później – wskazuje.

Potencjał 33 GW a skala finansowania

Floryan wyjaśnia, że skala przyszłych projektów morskich farm wiatrowych, a co za tym idzie wielkości finasowania, jest istotna z punktu widzenia jej dostępności na lokalnym rynku bankowym. Branża szacuje, że potencjał polskich wód przekracza 30 GW.

-Biorąc jednak pod uwagę fakt, że po pierwsze jest to program rozpisany na lata, a co za tym idzie konieczność wyłożenia środków finansowych również będzie rozłożona w czasie, ponadto istnieje możliwość zaangażowania w tego typu projekty nie tylko lokalne instytucje finansowe, ale również podmioty zagraniczne. Dodatkowo źródła finasowania nie muszą ograniczać się do kredytów bankowych, ale mogą również pochodzić od inwestorów instytucjonalnych, firm ubezpieczeniowych czy innych firm inwestycyjnych. Możliwe jest zaangażowanie w tego typu projekty instytucji multilateralnych (takich jak EIB czy NIB) czy agencji wsparcia eksportu (jak EKF). Pamiętajmy również, że projekty wpisujące się w rozwój „zielonej gospodarki” są wysoko na liście zainteresowania politycznego, sektora finansowego i inwestycyjnego, nie tylko na poziomie krajowym, ale również na poziomie EU czy globalnym – wyjaśnia.

„W naszej opinii oznacza to, że dostępność samego finansowania nie będzie tutaj kluczowym ograniczeniem, pod warunkiem odpowiedniego przygotowania tych projektów, jak i również utrzymania stabilnego systemu wsparcia regulacyjnego. Rozwój morskiej energetyki wiatrowej odbywa się poprzez zaangażowanie odpowiednich podmiotów z sektora, posiadających know-how i siłę finansową, ale wymaga również stabilnego wsparcia ze strony państwa poprzez odpowiednie otoczenie prawne. Wyzwaniem jest więc stworzenie takiego „ekosystemu” rozwiązań dla sektora, który pozwoli na osiągnięcie wyznaczonych celów”.

Ekspert Pekao zaznacza, że dostępność finansowania w danym momencie w czasie może okazać się wyzwaniem, jako iż jest zależna od ilości projektów konkurujących o finansowanie w tym samym roku ich jakości, jak i również od ogólnej koniunktury gospodarczej czy sytuacji w samym sektorze finansowym.

-Oferowane warunki, takie jak wysokość długu czy jego koszt, mogę również podlegać zmianom. Sam sektor bankowy ze względów regulacyjnych ma ograniczenie co do możliwości finansowania w danym czasie czy też limity zaangażowania w danym sektorze, więc warto brać to pod uwagę planując inwestycje tej skali. Kluczem zawsze pozostaje odpowiednie przygotowania projektów do uzyskania finasowania bankowego stąd też warto mieć to na względzie od początku rozwoju danego projekty i odpowiednio wcześnie rozpocząć rozmowy z instytucjami finansowymi, żeby uniknąć problemów na etapie pozyskania finansowania z rynku – podsumowuje ekspert Pekao.

© Materiał chroniony prawem autorskim. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy OffshoreWindPoland.pl

Zostaw komentarz

Strona główna » Bank Pekao zainteresowany udziałem w kolejnych fazach rozwoju MEW