Baltic Power rezygnuje ze środków z KPO

Zgodnie z informacjami podanymi na stronie Portalu Funduszy Europejskich, spółka Baltic Power zrezygnowała z ubiegania się o dofinansowanie w ramach Krajowego Planu Odbudowy (KPO).

W ramach działania „B2.3.1. Budowa morskich farm wiatrowych, Krajowy Plan Odbudowy” Ministerstwo Aktywów Państwowych prowadziło nabór fiszek projektowych na potrzeby wyboru projektów budowy morskich farm wiatrowych na Listę Projektów Indykatywnych (LPI), czyli wybranych przedsięwzięć inwestycyjnych o strategicznym znaczeniu dla społeczno – gospodarczego rozwoju Polski.

Wyniki naboru przedstawiono 14 marca br. i jak się okazuje, tylko jeden projekt znalazł się na LPI uzyskując możliwość złożenia wniosku do Banku Gospodarstwa Krajowego o udzielenie pożyczki ze środków KPO. Fiszkę złożyła tylko spółka Baltic Power Sp. z o.o., realizująca projekt budowy MFW o mocy 1 140 MW, o wartości blisko 18 mld zł netto. Spółka ubiegała się o dofinansowanie ok. 4,6 mld zł.

Pomimo pozytywnej oceny przez MAP przedmiotowego projektu i wpisaniu na Listę Projektów Indykatywnych zakwalifikowanych do objęcia wsparciem z KPO, spółka realizująca zrezygnowała z ubiegania się o środki KPO – czytamy.

O sprawie poinformowała też Polska Agencja Prasowa. Ponadto poinformowano, że w ramach rewizji KPO prowadzone są prace oraz konsultacje z Komisją Europejską w zakresie zmiany formy finansowania projektów budowy morskich farm wiatrowych, umożliwiającej finansowanie tego typu inwestycji również po 2026 r.

Przypomnijmy, że Baltic Power ubiega się w EBOR o długoterminowy kredyt uprzywilejowany w wysokości do 250 mln euro. Środki mają być przeznaczone na budowę i eksploatację morskiej farmy wiatrowej.

Warunki

Wnioski mogły złożyć podmioty wytwarzające lub zamierzające wytwarzać energię elektryczną z energii wiatru na morzu, w których projekty uczestniczą w fazie pierwszej offshore wind, poza systemem aukcyjnym, tj. otrzymały decyzję Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki przyznającą prawo do pokrycia ujemnego salda dla energii elektrycznej z morskiej farmy wiatrowej w ramach tzw. kontraktu różnicowego – stosownie do art. 16 ustawy z dnia 17 grudnia 2020 r. o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych.

Dofinansowanie można było otrzymać na budowę i instalację fundamentów, morskich turbin wiatrowych, morskich stacji transformatorowych, kabli wewnętrznych oraz kabla eksportowego, z wyłączeniem infrastruktury lądowej.

Ponadto wskazano warunek terminowy. Jak czytamy, projekty dotyczące budowy morskich farm wiatrowych muszą zostać zrealizowane do dnia 30 czerwca 2026 r., tj. w ww. terminie musi zostać osiągnięty wskaźnik rezultatu, określony jako „Moc zainstalowana morskiej farmy wiatrowej (w MW)”. Oznaczałoby to konieczność zakończenia do dnia 30 czerwca 2026 r. prac budowalno-instalacyjnych w wyniku których, farma będzie posiadała określoną w MW moc znamionową zainstalowanych turbin wiatrowych.

Finansowanie w formie pożyczki KPO może objąć do 40% wartości projektu (wartości projektu netto, z wyłączeniem podatku VAT). W indywidualnych przypadkach może zostać podjęta decyzja o zwiększeniu tego progu. Dofinansowanie nie stanowi pomocy publicznej. Alokacja środków wynosi 3,2 mld euro, tj. 14,5 mld zł na finansowanie w formie wsparcia zwrotnego.

Źródło: funduszeeuropejskie.gov.pl

Zostaw komentarz

Strona główna » Baltic Power rezygnuje ze środków z KPO