Baltic Power ubiega się o kredyt w EBOR

Jak czytamy na stronach Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju (EBOR), spółka Baltic Power ubiega się o długoterminowy kredyt uprzywilejowany w wysokości do 250 mln euro. Środki mają być przeznaczone na budowę i eksploatację morskiej farmy wiatrowej Baltic Power o mocy 1,14 GW w Polsce.

Aplikacja spółki należącej do polskiego multikoncernu energetycznego PKN Orlen (51%) i kanadyjskiego inwestora Northland Power (49%) oczekuje obecnie na rozpatrzenie. Jak czytamy, oprócz potencjalnego finansowania EBOR, środki na projekt będą pochodzić m.in. banków komercyjnych, agencji eksportowych i banków rozwojowych. Środki pozyskane z EBOR zostaną przeznaczone na sfinansowanie nakładów inwestycyjnych projektu.

Projekt morskiej farmy wiatrowej Baltic Power jest „obecnie najbardziej zaawansowany w ramach pierwszego etapu rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce (obejmującego 5,9 GW w 8 projektach)”. Oczekuje się, że morska farma będzie generowała 4 TWh energii elektrycznej rocznie, przyczyniając się do oszczędności około 2,8 mln ton CO2 w skali roku.

Projekt został poddany procesowi krajowej oceny oddziaływania na środowisko (OOŚ) zarówno dla morskiej, jak i lądowej części projektu, a pozwolenia zostały wydane przez właściwe organy odpowiednio 6 września 2022 r. i 29 czerwca 2022 r. (zmienione 1 marca 2023 r.).

Źródło: EBOR

Zostaw komentarz

Strona główna » Baltic Power ubiega się o kredyt w EBOR