11 stycznia 2024 r. pierwsze spotkanie Grupy Roboczej Offshore2Hydrogen

11 stycznia 2024 r. ruszają prace pierwszej, międzysektorowej Grupy Roboczej Offshore2Hydrogen, inicjatywy Klastra Technologii Wodorowych. Obrady odbędą się w siedzibie Politechniki Gdańskiej.

Celem grupy roboczej jest rozpoczęcie dialogu dotyczącego synergii sektora wodoru i offshore wind. Podczas spotkania zostaną wypracowane podstawowe ramy regulacyjne oraz założenia pozwalające na produkcję wodoru z morskich farm wiatrowych w Polsce.

📲 Zapisy: https://lnkd.in/d8MtJY-Q

– Nie ma wątpliwości, że przyszłością dekarbonizacji przemysłu jest zielony wodór. Jako organizacja zdecydowaliśmy się na krok powołania grupy roboczej Offshore2Hydrogen, która umożliwi przedyskutowanie w gronie inwestorów, przedstawicieli grup energetycznych technologii, aktualnych regulacji i luk, a także scenariuszy i kierunków rozwoju gospodarki wodorowej w Polsce w odniesieniu do istniejących lub rozwijanych projektów demonstracyjnych, mających na celu pokazanie potencjału synergii produkcji wodoru z offshore – mówi Żaneta Kłostowska, manager Klastra Technologii Wodorowych.

– Klaster Technologii Wodorowych zamierza wspólnie z Grupą Roboczą Offshore2Hydrogen wypracować niezbędne ramy – które zostaną przedłożone organom administracyjnym i regulacyjnym na szczeblu krajowym – do wejścia w produkcję wodoru, kiedy popłynie pierwsza energia z naszych morskich farm wiatrowych. Działanie to ma w ostatecznym kroku zapewnić stabilne otoczenie dla inwestycji związanych z OZE, pozwoli na wykorzystania wodoru jako magazynu energii i jednocześnie stabilizatora gospodarki elektroenergetycznej, a także ma stanowić krok milowy do wywiązania się Polski z nałożonych przez UE celów dekarbonizacyjnych. Zapraszam serdecznie Podmioty które chcą uczestniczyć w budowie wspólnego łańcucha wartości wodoru i offshore do udziału i prac w Grupie Roboczej Offshore2Hydrogen – dodaje.

Zostaw komentarz

Strona główna » 11 stycznia 2024 r. pierwsze spotkanie Grupy Roboczej Offshore2Hydrogen