Morska energetyka wiatrowa i zrównoważony rozwój – studia podyplomowe Uniwersytetu Gdańskiego

Studia podyplomowe „Edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju: morska energetyka wiatrowa” mają na celu podnoszenie kompetencji osób zainteresowanych zdobywaniem wiedzy i zatrudnieniem w dynamicznie rozwijającym się w Europie i na świecie sektorze offshore. Program studiów obejmuje takie przedmioty, jak: prawo w morskiej energetyce wiatrowej, zarządzanie potencjałem morskiej energetyki wiatrowej, zarządzanie ryzykiem działalności gospodarczej, kontrola wytwarzania energii w morskich farmach wiatrowych, morskie planowanie przestrzenne czy też morska energetyka wiatrowa w transformacji energetycznej oraz specjalistyczny język angielski. Zarejestruj się jeszcze dziś.

Oferta kierowana do:

  • Pracowników małych, średnich i dużych przedsiębiorstw, w szczególności sektora energetycznego i technologicznego
  • Pracowników administracji publicznej, zwłaszcza zajmujących się energetyką, polityką energetyczną, inwestycjami, zarządzaniem projektami, którzy chcą zdobyć wiedzę i umiejętności z zakresu prawa w morskiej energetyce wiatrowej, morskiego planowania przestrzennego oraz procesów administracyjnych związanych z inwestycjami w morską energetykę wiatrową, w tym także z zakresu komunikacji i relacji z interesariuszami
  • Pracowników organizacji pozarządowych zajmujących się morską energią odnawialną i ochroną środowiska w kontekście zrównoważonego rozwoju
  • Osób poszukujących możliwości przekwalifikowania do pracy w sektorze morskiej energetyki wiatrowej

Co wyróżnia studia podyplomowe? To jedyny kierunek w Polsce, który jest nastawiony na wzmacnianie kompetencji w sektorze offshore z myślą o realizacji celów zrównoważonego rozwoju. Na studiach podyplomowych Uniwersytetu Gdańskiego wzmacniamy coraz bardziej doceniane przez pracodawców kompetencje miękkie potrzebne w sektorze morskiej energetyki wiatrowej. Kreujemy nowe i wspieramy istniejące proekologiczne wzorce postępowania i podejścia rozwojowe. Morska energetyka wiatrowa w zrównoważonym rozwoju jest w centrum wykładanych zagadnień.

Zajęcia rozpoczynają się w marcu 2024 r.  

Studia trwają dwa semestry (łącznie 195 godzin) i prowadzone są w trybie niestacjonarnym on-line za pośrednictwem platformy MS Teams.

Wszelkie informacje o programie, kadrze i rekrutacji można znaleźć na stronie studiów: 

Studia podyplomowe Edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju: morska energetyka wiatrowa – Centrum Zrównoważonego Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego (CZRUG)

Wszelkie informacje na temat studiów można uzyskać również tutaj:

Sekretariat: mgr Maria Karbowska

Emailmaria.karbowska@ug.edu.pl

Tel: +48 58 523 52 88

Kom: +48 725 991 169

Kierownik studiów podyplomowych: 

dr hab. Dorota Pyć, prof. UG

Emaildorota.pyc@prawo.ug.edu.pl

Źródło: UMWP

Zostaw komentarz

Strona główna » Morska energetyka wiatrowa i zrównoważony rozwój – studia podyplomowe Uniwersytetu Gdańskiego