Znamy listę beneficjentów II edycji „Choczewo. Gmina Napędzana Wiatrem”

Inwestorzy morskich farm wiatrowych na polskich wodach Morza Bałtyckiego opublikowali listę organizacji, których projekty uzyskają wsparcie finansowe w ramach drugiej edycji Programu „Choczewo. Gmina Napędzana Wiatrem”.

Jak czytamy, do 3 maja br. mieszkańcy zgłosili 111 pomysłów, co stanowi dwukrotnie więcej aplikacji niż w pierwszej edycji w 2022 r. Zgłoszenia zostały przekazane do zespołu ds. projektów prospołecznych (grupy mieszkańców odpowiedzialnej za rekomendowanie projektów do dofinansowania). W maju odbyło się sześć spotkań warsztatowych, podczas których mieszkańcy w ramach Zespołu ds. Prospołecznych wypracowali listę projektów rekomendowanych do dofinansowania.

Z puli 111 zgłoszonych pomysłów, 68 inicjatyw otrzymało finansowanie na realizację. Wśród wybranych projektów znalazło się również 8 grantów młodzieżowych. Dla porównania w 2022 roku dofinansowanie uzyskały 44 projekty. Łączna kwota dofinansowania w 2023 r. wyniesie 1 087 000 zł.

Beneficjenci programu

Lista organizacji, którym przyznane zostało dofinansowanie w ramach II edycji „Programu Choczewo: Gmina Napędzana Wiatrem”:

Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Choczewie
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Urząd Gminy Choczewo
Stowarzyszenie Carpe Diem Semper
Stowarzyszenie Miłośników Piłki Siatkowej „SET” w Choczewie
Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Promyk Nadziei”
Ochotnicza Straż Pożarna Sasino
Ochotnicza Straż Pożarna Słajszewo
Ochotnicza Straż Pożarna Choczewo
Ochotnicza Straż Pożarna Kopalino
Zespół Szkolno-Przedszkolny Choczewo
Zespół Szkolno-Przedszkolny Ciekocino
Latarnik Choczewo
Stowarzyszenie im. Kpt. Antoniego Rymszy ps. Maks
Koło Gospodyń Wiejskich Borkowo Lęborskie
Koło Gospodyń Wiejskich Jackowo
Koło Gospodyń Wiejskich Choczewko
Koło Gospodyń Wiejskich Zwartowo
Koło Gospodyń Wiejskich Żelazno
Koło Gospodyń Wiejskich Kierzkowo
Koło Gospodyń Wiejskich Choczewo
Koło Gospodyń Wiejskich Kopalino
Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych – CHOCZEWO
Stowarzyszenie Razem
Fundacja Pod Strzechą
Stajnia Choczewo

Inwestorzy MFW wzmacniają lokalne społeczności

Program Gmina Napędzana Wiatrem wiąże się bezpośrednio z ważnymi dla polskiej energetyki inwestycjami w sektorze morskich farm wiatrowych. Ma zwrócić uwagę lokalnych społeczności na rolę inwestycji realizowanych w gminie Choczewo w procesie skutecznej transformacji energetycznej naszego kraju. Pozwala dotrzeć z informacją na temat projektów morskich farm wiatrowych do lokalnych liderów i grup nieformalnych, jak koła gospodyń wiejskich, ochotnicze straże pożarne, czy lokalne społeczności wiejskie.

Za budowę morskich farm wiatrowych oraz finansowanie programu „Choczewo. Gmina Napędzana Wiatrem” odpowiadają inwestorzy morskich farm wiatrowych, spółki: PGE Baltica i Ørsted Polska, Baltic Power (PKN ORLEN i Northland Power) oraz Ocean Winds.

Zostaw komentarz

Strona główna » Znamy listę beneficjentów II edycji “Choczewo. Gmina Napędzana Wiatrem”