Zań: Aktualny harmonogram zakłada uruchomienie naszych pierwszych MFW już za trzy lata

Polenergia opublikowała raport finansowy za pierwszy kwartał 2024 roku. Największa polska prywatna grupa energetyczna osiągnęła w tym czasie 236,3 mln zł skorygowanego zysku EBITDA. To wynik o 35 mln zł wyższy niż w analogicznym okresie 2023 roku. Zysk netto wypracowany przez Polenergię w pierwszym kwartale tego roku to 141,9 mln zł, o 19,6 mln zł więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Początek 2024 roku to dla Grupy kolejny kwartał z rzędu z dwucyfrowym wzrostem EBITDA oraz skorygowanego zysku netto. – Nasza uwaga w naturalny sposób skupia się dziś na budowie farm wiatrowych na Morzu Bałtyckim. Aktualny harmonogram zakłada uruchomienie naszych pierwszych elektrowni wiatrowych na polskim morzu już za trzy lata – mówi Jerzy Zań, Prezes Zarządu Polenergia S.A.

Polenergia opublikowała skonsolidowany raport finansowy za pierwszy kwartał 2024 roku. Grupa osiągnęła w tym czasie skorygowany wynik EBITDA na poziomie 236,3 mln zł. Oznacza to wzrost rok do roku o 35 mln zł, czyli o 17%. W pierwszym kwartale 2024 roku zwiększył się także skorygowany zysk netto Grupy, który wyniósł 141,9 mln zł, co oznacza wzrost o 19,6 mln zł czyli o 16% rok do roku.

-Polenergia rozpoczęła 2024 rok dwucyfrowym wzrostem, co jest najlepszym dowodem skuteczności naszych działań. Bardzo dobre wyniki naszej Grupy to ważny sygnał dla inwestorów, którzy wspierają nas na naszej ścieżce systematycznego wzrostu. W ciągu ostatnich 12 miesięcy uruchomiliśmy ponad 100 MW nowych mocy zgromadzonych w odnawialnych źródłach. Ilość energii, którą generujemy dzięki nim, to zapowiedź kolejnych rekordowych wyników Polenergii – wyjaśnia Jerzy Zań, Prezes Zarządu Polenergia S.A.

Dwucyfrowy wzrost napędzany energią wiatrową

Na wyższy wynik EBITDA Polenergii za pierwszy kwartał wpływ miał m.in. wzrost w segmencie lądowych farm wiatrowych, gdzie Grupa odnotowała wynik wyższy o 58,2 mln zł w stosunku do tego samego okresu 2023 roku. Łączna moc Polenergii w OZE wzrosła o 22% w porównaniu z analogicznym okresem zeszłego roku. W trzecim kwartale 2023 roku do eksploatacji oddano farmy wiatrowe Grabowo o mocy 44 MW i Piekło o mocy 13,2 MW. Na lepsze wyniki wpływ miały również wyższe ceny sprzedaży energii w stosunku do cen z zeszłego roku.

Strategiczna konsekwencja

W pierwszym kwartale 2024 roku Polenergia realizowała kolejne projekty w swoich najważniejszych obszarach strategicznych. Zakończona została budowa farmy fotowoltaicznej Strzelino, rozpoczęły się budowy farm fotowoltaicznych Szprotawa I i Szprotawa II. W segmencie dystrybucji Polenergia kontynuowała realizację przyjętego planu na lata 2021-2026. Grupa aktywnie rozwijała też infrastrukturę i usługi stacji ładowania pojazdów elektrycznych. W pierwszych trzech miesiącach 2024 roku Polenergia zawarła również kluczowe umowy dla projektów farm wiatrowych Bałtyk 2 i Bałtyk 3, realizowanych wspólnie z norweskim Equinor.

-Nasza uwaga w naturalny sposób skupia się dziś na budowie farm wiatrowych na Morzu Bałtyckim. Aktualny harmonogram zakłada uruchomienie naszych pierwszych elektrowni wiatrowych na polskim morzu już za trzy lata. Projekty Bałtyk, realizowane przez Polenergię we współpracy z Equinor, otworzą nowy rozdział w historii polskiej energetyki. Ich uruchomienie stanie się dla Polenergii skokiem rozwojowym, co bezwzględnie przełoży się na wzrosty naszych wyników finansowych – mówi Jerzy Zań, Prezes Zarządu Polenergia S.A.

Dystrybucja z wysoką marżą

Za wyższe wyniki Polenergii w pierwszym kwartale 2024 roku odpowiada nie tylko segment wiatrowy. Grupa odnotowała także wyższy skorygowany wynik EBITDA w segmencie dystrybucji.

W porównaniu z pierwszymi trzema miesiącami ubiegłego roku, wynik jest wyższy o 15,6 mln zł, co jest konsekwencją wysokiej marży jednostkowej na sprzedaży energii w pierwszym kwartale tego roku. To z kolei wynika z niższej ceny zakupu energii, przy utrzymaniu cen sprzedaży na podobnym poziomie do czwartego kwartału 2023 roku oraz wyższej marży na dystrybucji energii.

Sprzedaż rekompensowana farmami wiatrowymi i dystrybucją

Przychody ze sprzedaży bez segmentu obrotu w pierwszym kwartale 2024 roku wyniosły 350,3 mln zł i były o 34% wyższe niż przychody bez segmentu obrotu w pierwszym kwartale 2023 roku.

Łącznie przychody ze sprzedaży za pierwszy kwartał 2024 roku wyniosły 1.191,2 mln zł i były niższe o 275,7 mln zł w porównaniu do przychodów za pierwszy kwartał ubiegłego roku, co było głównie spowodowane niższymi przychodami w obrocie i sprzedaży (o 364,8 mln zł), zrekompensowanymi częściowo przez wyższe przychody w segmencie lądowych farm wiatrowych
(o 78,6 mln zł) oraz w dystrybucji (o 11,3 mln zł).

Raportowanie niefinansowe na dwa lata przed czasem

W pierwszym kwartale 2024 Polenergia opublikowała również Skonsolidowany Raport o Zrównoważonym Rozwoju. Raport został opublikowany znacznie wcześniej niż wymagają tego unijne przepisy – dokument za 2023 rok jest oparty na najnowszych wytycznych do raportowania ESRS (European Sustainability Reporting Standards), które wraz z unijną Dyrektywą CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) będą obowiązywały Polenergię dopiero od 2025 roku.

Raport ESG Polenergii został oparty o tzw. badanie podwójnej istotności i był także poddany badaniu biegłego rewidenta, otrzymując pozytywną ocenę zgodności z ESRS oraz Taksonomią – nowym prawem unijnym, które klasyfikuje działalność gospodarczą w oparciu o zrównoważony rozwój. Do nowych obowiązków raportowania w obszarze zrównoważonego rozwoju Grupa przygotowywała się już od 2021 roku. Od 2022 roku Polenergia raportuje zgodność działalności z Taksonomią.

Źródło: Polenergia

© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Rozpowszechnianie artykułu jest możliwe tylko za zgodą wydawcy BlueGreen Content Studio.

Zostaw komentarz

Strona główna » Zań: Aktualny harmonogram zakłada uruchomienie naszych pierwszych MFW już za trzy lata