Wojewoda Pomorski wydał decyzję dot. Portu Zewnętrznego w Porcie Gdynia

Wojewoda Pomorski poinformował 28 czerwca br., że wydał decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy portu zewnętrznego w Porcie Gdynia.

Decyzja nr WI-III.747.1.6.2023.AM została wydana 26 czerwca 2023 r. po rozpatrzeniu wniosku Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni, reprezentowanego przez Pana Macieja Krzesińskiego. Decyzja dotyczy przedsięwzięcia pn.: „Budowa Portu Zewnętrznego w Porcie Gdynia wraz z komunikacyjnym układem drogowokolejowym”, na działkach ewidencyjnych nr: 3046/2, 3047, 3056, 3059/3 (3059/2), 3059/5 (3059/2), 3075, 3079, 3152/2 obręb 0026 Śródmieście i 1/1 (1), 1/2 (1), 1/3 (1), 1/4 (1), 1/5 (1), 1/7 (1) obręb 0031 Zatoka w Gdyni”.

Przedsięwzięcie to składać się będzie z trzech głównych zadań: budowy pirsu Portu Zewnętrznego, przegrodzenia istniejącego Kanału Południowego Portu Gdynia i rozbudowy Nabrzeża Śląskiego; budowy nowych falochronów Portu Gdynia i akwenów znajdujących się w obszarze inwestycji; dostosowania układu komunikacyjnego poprzez budowę połączenia pomiędzy planowanym Węzłem Port Zewnętrzny w rejonie dawnej Stoczni Nauta a Rondem Karlskrona i ul. Polską.

Niniejsza decyzja obejmuje jedynie fragment ww. przedsięwzięcia tj.: budowę konstrukcji
osłaniających Port Zewnętrzny przed falowaniem, instalację oświetlenia nawigacyjnego
wraz z kablami zasilającymi, poprowadzenie nowego kabla KSBM oraz prowadzenie prac
czerpalnych na potrzeby wykonania zalądowienia na obszarze nie objętym tą decyzją. W ramach
robót czerpalnych powstanie nowa morska infrastruktura dostępowa w postaci torów podejściowych i nowych akwenów Portu Gdynia. Obszar objęty niniejszą decyzją znajduje się w przeważającej części na obszarze stanowiącym grunty pokryte wodami, a w mniejszej części na Falochronie Głównym Wschodnim – części północnej – czytamy w dokumencie.

W celu zasilania oświetlenia nawigacyjnego zlokalizowanego na falochronach i w rejonie kanałów
podejściowych do Portu Zewnętrznego, przewidziano dowiązanie się do sieci elektroenergetycznej
na istniejącym falochronie. Przewidywane docelowe moce urządzeń oraz przewidywane docelowe
zużycie energii wynosi 15 kW. Zasilanie oświetlenia nawigacyjnego będzie wspomagane
odnawialnymi źródłami energii (panele fotowoltaiczne i turbiny wiatrowe.

Pełną treść decyzji można znaleźć TUTAJ.

Źródło: Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku

Zostaw komentarz

Strona główna » Wojewoda Pomorski wydał decyzję dot. Portu Zewnętrznego w Porcie Gdynia