Weź udział w WindEurope Annual Event 2024 Bilbao z Agencją Rozwoju Pomorza

W imieniu Pomorskiego Brokera zapraszamy przedsiębiorców z sektora energetyki wiatrowej do udziału w wydarzeniu WindEurope Annual Event, organizowanym w dniach 20-22 marca 2024 w Bilbao. Wyjazd organizuje Agencja Rozwoju Pomorza S.A. w ramach projektu Pomorski Broker Eksportowy 2030.

Trzydniowa konferencja i wystawa Windruope to kluczowe wydarzenie branżowe gromadzące cały europejski sektor wiatrowy. Daje możliwość zapoznania się z wszystkimi najnowszymi osiągnięciami w nauce i technologii wiatrowej na lądzie i na morzu. Podczas wydarzenia wystąpią prelegenci reprezentujący różne aspekty działalności sektora – naukę, przemysł, finanse i inne. Swoją ofertę zaprezentuje ponad 400 wystawców – wśród nich pomorscy przedsiębiorcy tworzący nasze stoisko.  Wydarzenie będzie okazją do budowania sieci kontaktów i tworzenia nowych partnerstw z przedstawicielami branży energetyki wiatrowej.

Strona wydarzenia: https://windeurope.org/annual2024/

Co zyskuje firma?

  • Ekspozycja na wspólnym stoisku województwa pomorskiego (27 m2)
  • Przelot
  • Zakwaterowanie
  • Ubezpieczenie

Wkład własny

Szacowany wkład własny przedsiębiorcy przy maksymalnym dofinansowaniu 85% kosztów wynosi 5 150,00 zł brutto (2 250,00 zł netto + VAT + VAT od dotacji).

Zgłoszenia

Formularz zgłoszeniowy oraz dokumenty konkursowe dostępne są poniżej. Skany wypełnionych dokumentów należy przesłać na adres mailowy: anna.jafra@arp.gda.pl.

Zgłoszenia do dnia 25 stycznia 2024 r.

Szczegółowe informacje

Anna Jafra, e-mail: anna.jafra@arp.gda.pl, tel. 572 570 290.

Dokumenty do pobrania

Regulamin

Załącznik nr 1 – Kryteria formalne i merytoryczne

Załącznik nr 2 – Wzór umowy

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu

Załącznik nr 4.1 – Formularz pomocy de minimis (pdf)

Załącznik nr 4.1 – Formularz pomocy de minimis (xlsx)

Załącznik nr 4.2 – Oświadczenie o uzyskanej pomocy de minimis

Załącznik nr 5 – Oświadczenie o statusie MŚP

Załącznik nr 6 – Oświadczenie o VAT

Załącznik nr 7 – Oświadczenie aktualizujące

Zostaw komentarz

Strona główna » Weź udział w WindEurope Annual Event 2024 Bilbao z Agencją Rozwoju Pomorza