W Szczecinie powstało Centrum Zaawansowanych Materiałów i Inżynierii Procesów Wytwarzania

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie rozpoczął nowy rok akademicki oficjalną inauguracją największego projektu w historii uczelni. Uroczystego otwarcia Centrum Zaawansowanych Materiałów i Inżynierii Procesów Wytwarzania dokonał w piątek 29.09.2023 r. Wojewoda Zachodniopomorski Zbigniew Bogucki.

Centrum Zaawansowanych Materiałów i Inżynierii Procesów Wytwarzania utworzone zostało na bazie Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Inwestycja dotyczy przede wszystkim zakupu najwyższej klasy aparatury badawczej oraz dostosowania pomieszczeń do jej instalacji. CZMiIPW ma stanowić publiczną infrastrukturę badawczo – rozwojową wpisaną na Polską Mapę Infrastruktury Badawczej. 

Centrum będzie oferować otwarty dostęp to technik mikroskopowych, spektroskopowych i analitycznych w zakresie badań naukowych i prac B+R+I; będzie podejmowało inicjatywy w celu prowadzenia badań naukowych oraz działań rozwojowych i innowacyjnych poprzez opracowywanie zaawansowanych materiałów i rozwój nowoczesnych technologii. Beneficjentami projektu są naukowcy i doktoranci ZUT w Szczecinie, którym Centrum stwarza warunki do prowadzeni badań naukowych z zastosowaniem unikatowej aparatury i otwiera szerokie perspektywy współpracy międzynarodowej. Skorzystają również studenci realizując ciekawe prace badawcze i uczestnicząc w zajęciach praktycznych prowadzonych na bazie Centrum. Ważną grupą docelową projektu są przedsiębiorcy, którym nowa inwestycja umożliwi  prowadzenie prac nad innowacjami i ich wdrożeniami. Centrum będzie zapleczem B+R+I dla firm poszukujących innowacyjnych rozwiązań oraz wsparcia w badaniach prowadzonych w ramach programów oferowanych przez agencje badawcze. 

Utworzenie bazy badawczej znacznie przyczyni się do podniesienia rangi polskiej nauki i badań prowadzonych przez krajowe jednostki, jak również do wzrostu kooperacji nauka – biznes poprzez pozyskiwanie partnerów gospodarczych do współpracy, wykorzystanie infrastruktury przez podmioty gospodarcze, jak i wzrostu świadczenia usług przez naukę na rzecz biznesu.

W ramach Centrum powstało 8 nowych laboratoriów wyposażonych w 18 najwyższej klasy aparatów. Całkowita wartość projektu wynosi ponad 61 mln zł.

Projekt „Centrum Zaawansowanych Materiałów i Inżynierii Procesów Wytwarzania (CZMIPW)”, w ramach Priorytetu IV: Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego, Działania 4.2: POIR 2014-2020.

Źródło: ZUT

Zostaw komentarz

Strona główna » W Szczecinie powstało Centrum Zaawansowanych Materiałów i Inżynierii Procesów Wytwarzania