UPWr dołącza do sieci Baltic University Programme

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu stał się oficjalnie częścią sieci Baltic University Programme (BUP). Włączenie się do tej inicjatywy otwiera przed uczelnią nowe możliwości współpracy i wymiany międzykulturowej. To także dostęp do szerokiej gamy kursów, programów i projektów edukacyjnych oraz naukowych dla studentów i pracowników uczelni.

Baltic University Programme (BUP), sieć uniwersytetów założona w 1991 roku, jest inicjatywą, która powstała po zimnej wojnie, by połączyć wschodnią i zachodnią część regionu Morza Bałtyckiego. Jak podkreśla Pontus Ambros, administrator projektu BUP z Uniwersytetu w Uppsali, program ten stanowił odpowiedź na potrzebę integracji i współpracy w regionie, zmieniając się i rozwijając w odpowiedzi na dynamiczne wyzwania społeczno-ekonomiczne i środowiskowe tamtego okresu.

BUP początkowo skupiał się na kwestiach środowiskowych Morza Bałtyckiego, stopniowo rozszerzając działalność o zagadnienia obejmujące zrównoważony rozwój, czy demokrację. Dziś Baltic University Programme dąży też do znalezienia nowych sposobów interakcji pomiędzy uniwersytetami i między uniwersytetami a społeczeństwem. Głównym celem jest wzmocnienie regionalnych społeczności edukacyjnych i badawczych, a także zwiększenie świadomości z obszarów, którymi się zajmują. Jak podkreślają założyciele, BUP wspiera kluczową rolę, jaką uniwersytety odgrywają w demokratycznym, pokojowym i zrównoważonym rozwoju.

Sieć obejmuje kraje zlewni Morza Bałtyckiego, w tym m.in. Szwecję, Polskę Białoruś, Ukrainę, Czechy i Słowację.

– Program historycznie przyjmował wszystkie kraje zlewni Morza Bałtyckiego – mówi Pontus Ambros, podkreślając różnorodność i integrację jako kluczowe wartości BUP. Jednakże, z uwagi na bieżące konflikty, współpraca z Rosją i Białorusią została tymczasowo zawieszona.

UPWr w Baltic University Programme

Jak podkreśla Pontus Ambros, grono instytucji zrzeszonych w Baltic University Programme przekroczyło sto placówek. Jednym z najnowszych członków BUP stał się właśnie Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, rozszerzając tym samym swoje horyzonty akademickie i tworząc nowe możliwości dla swoich studentów i pracowników. Dr Marta Sylla, która jest zaznajomiona z programem BUP, pełni rolę koordynatorki i osoby kontaktowej z ramienia UPWr. Odgrywa kluczową rolę w zarządzaniu i przekazywaniu informacji dotyczących różnych aktywności organizowanych przez BUP.

Dzięki członkostwu w sieci, UPWr daje swoim studentom i pracownikom możliwość uczestnictwa w różnorodnych wydarzeniach, takich jak warsztaty, konferencje, szkoły letnie, a także w programach dydaktycznych dla nauczycieli. Programy te często obejmują zakwaterowanie i wyżywienie. Istnieje też możliwość ubiegania się o refundację kosztów podróży od uczelni.

– Pierwszy raz uczestniczyłam w aktywnościach BUP, jak jeszcze sama byłam studentką. W kolejnych latach również zgłaszałam się, gdy tylko była taka możliwość. Zaproponowałam, by UPWr przyłączył się do programu, bo chciałam, żebyśmy uczestniczyli w programie jako pełnoprawny uczestnik a nie tylko dodatkowo – mówi dr Sylla, przywołując swoje osobiste doświadczenia z BUP, które obejmują uczestnictwo w konferencjach studenckich, rejsach po Morzu Bałtyckim czy udział w warsztatach „Sustainable water management”.

Jak mówi dr Sylla, program BUP obejmuje również inicjatywy dla nauczycieli, oferując programy dydaktyczne. W jednym z nich uczestniczy m.in. dr Joanna Lipsa. Program ten skupia się na rozwijaniu umiejętności i tworzeniu rozwiązań dydaktycznych, z wykorzystaniem wsparcia ekspertów z różnych uniwersytetów. Odbywa się w Helsinkach. Pontus Ambros wspomina z kolei o kolegium dla promotorów, tworzonym w ramach BUP, które będzie wsparciem zarówno dla promotorów, jak i studentów szukających promotora lub ko-promotora (drugiego promotora), który może go wspomóc w temacie pracy magisterskiej lub inżynierskiej.

Włączenie UPWr do Baltic University Programme jest krokiem ku rozszerzeniu międzynarodowej współpracy i dostępu do szerokiej gamy edukacyjnych i badawczych ofert dla studentów i pracowników. – Korzystanie z oferty BUP daje nie tylko możliwość networkingu, ale także i zawierania nowych znajomości, czy nawet przyjaźni – mówi naukowczyni.

Przyszła rola UPWr w BUP, jak wskazuje dr Sylla, zależy od zaangażowania i zainteresowania uczestników. – Jeżeli społeczność akademicka uzna, że to jest fajne, ciekawe i warto się angażować, to będziemy z pewnością organizować aktywności na UPWr. Dopiero dołączyliśmy do tej sieci uniwersytetów. Musimy się najpierw poznać, nawiązać kontakty – wtedy będziemy myśleli nad inicjatywami. Aktualnie trwa polska prezydencja i jeżeli będą odbywały się wydarzenia w Polsce, np. w Łodzi, to będziemy je wspierać – mówi dr Marta Sylla.

Master Thesis Training w Uppsali

– Aktualnie trwa nabór do Master Thesis Training, który może zainteresować osoby piszące pracę magisterską. Program stanowi świetną okazję do dodatkowego skonsultowania pracy, otrzymania wsparcia ze strony eksperta, czy też nawiązania kontaktów ze studentami z całego regionu Morza Bałtyckiego. Warsztaty dla magistrantów, które odbędą się w Uppsali, będą polegały na prezentacji pracy i przedyskutowaniu głównych założeń, metod badawczych ze studentami z innych uniwersytetów będących członkami programu oraz ekspertami – mówi naukowczyni, dodając, że w zeszłym roku sama została zaproszona jako ekspert zewnętrzny.

– Mogę więc potwierdzić, że te warsztaty są wysokiej jakości i bardzo ciekawe dla studentów, którzy się zgłaszają, żeby skonsultować pracę magisterską, szukają inspiracji, albo potrzebują rozwiązania dla konkretnego problemu. W ramach tego warsztatu są też krótkie prezentacje prac, więc studenci mogą poćwiczyć przed obroną – opowiada dr Sylla o nadchodzącym wydarzeniu w ramach BUP.

Wspólna odpowiedzialność za przyszłość regionu

Główny sekretariat BUP znajduje się w Uppsali, ale jak podkreśla Pontus Ambros, BUP dąży do decentralizacji, która sprzyja lokalnej autonomii i pozwala na bardziej zróżnicowane podejście do wyzwań i potrzeb poszczególnych uniwersytetów i regionów. Dlatego powstają sekretariaty w innych państwach, takich jak Finlandia (Turku), Polska (Łódź) czy Niemcy (Hamburg). Obecnie kluczowym elementem strategii Baltic University Programme jest rozwój nauczania online, w tym uruchomienie platformy kursów BUP. – Pracujemy także nad ideą wirtualnej wymiany. Dążymy do tego, by przeprowadzić kiedyś symultanicznie warsztaty np. na uniwersytecie we Wrocławiu, Uppsali i Turku, i sprawić, by te uczelnie wchodziły ze sobą w interakcję w czasie rzeczywistym – mówi Pontus Ambros i dodaje, że BUP aktywnie wspiera też m.in. projekty związane z wojną w Ukrainie, skupione na szkoleniu studentów i personelu w Ukrainie oraz wspiera ich krótkie wizyty studyjne w innych krajach członkowskich.

Źródło: UPWr

Zostaw komentarz

Strona główna » UPWr dołącza do sieci Baltic University Programme