Umowa na fundamenty dla MFW Bałtyk II i MFW Bałtyk III będzie później

Spółki projektowe MFW Bałtyk II sp. z o.o. oraz MFW Bałtyk III sp. z o.o podpisały aneksy do umów o wybór preferowanego dostawcy i rezerwację mocy produkcyjnych na potrzeby produkcji fundamentów typu monopal. Ostateczne umowy na dostawę komponentów mają zostać podpisane do 15 stycznia 2024 r. Zmiana terminu nie wpływa na harmonogramy realizacji projektów.

O tym poinformowała spółka Polenergia, która wraz z norweskim Equinorem rozwija projekty morskich farm wiatrowych Bałtyk II oraz Bałtyk III. Inwestorzy podpisali 29 września 2023 r. aneksy do umów z SIF Netherlands B.V., w których przewidziano zmianę zakładanego terminu podpisania umów na produkcję monopali – nowa data końcowa została uzgodniona na dzień 15 stycznia 2024 r.

– Powodem zmiany daty końcowej są trwające negocjacje umów Finalnych. Zmiana daty końcowej nie wpływa na harmonogram realizacji projektów – informuje inwestor.

Wobec zmiany daty końcowej Polenergia będzie zobowiązana do wystawienia nowych poręczeń za „zobowiązania spółek w zakresie zapłaty 50% opłat za rezygnację, zgodnie z mechanizmem wzrostu opłat za rezygnację przewidzianym w umowach rezerwacyjnych”. Maksymalna łączna kwota zobowiązania emitenta z tytułu nowych poręczeń zostanie wyliczona przez spółki i dostawcę przed ich wystawieniem. Na dzień pojawienia się informacja kwota ta dla obu projektów łącznie szacowana jest na ok. 38 mln euro która będzie musiała zostać dostarczona nie później niż dnia 1 listopada 2023 r.

W kwietniu br. informowaliśmy, że spółki projektowe MFW Bałtyk II sp. z o.o. oraz MFW Bałtyk III sp. z o.o., zawarły rezerwacyjną umowę z SIF Netherlands na dostawę monopali. Wówczas szacowano, że cena kontraktowa wyniesie ok. 161,4 mln euro dla MFW Bałtyk II oraz ok. 196,1 mln euro – dla MFW Bałtyk III. Ostateczne umowy miały zostać podpisane do dnia 1 października 2023 r.

Zostaw komentarz

Strona główna » Umowa na fundamenty dla MFW Bałtyk II i MFW Bałtyk III będzie później