Szwecja konsultuje z Polską projekt MFW Cirrus 

Szwecja przekazała Polsce dokumentację dotyczącą budowy morskiej farmy wiatrowej Cirrus w szwedzkiej strefie ekonomicznej. Uwagi do projektu można złożyć do 13 lipca br. Projekt bierze pod uwagę budowę turbin wiatrowych o mocy jednostkowej 30 MW.

Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska otrzymał do strony szwedzkiej powiadomienie dotyczące postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla projektu MFW Cirrus. RDOŚ w Gdańsku poinformował, że w okresie od 13 czerwca do 13 lipca br. została wyłożona odpowiednia dokumentacja do publicznego wglądu. Dokumentacja zawiera opis projektu, obszar projektu, informację o oddziaływaniach.

Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Złożone uwagi i wnioski przekazane zostaną do rozpatrzenia Generalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska.

Projekt morskiej farmy wiatrowej Cirrus w Szwecji

Deweloperem projektu elektrowni wiatrowej jest inwestor Freja Offshore AB. Instalacja ma się pojawić około 50 kilometrów na południowy wschód od Karlskrony. Maksymalna wysokość turbin została ustalona na 370 metrów, średnica wirnika ma wynosić 340 metrów.

Moc jednostkowa każdej turbiny ma wynieść 30 MW – wówczas budowa farmy wymagałaby tylko 85 turbin. W przypadku, gdy powstaną mniejsze turbiny o mniejszej średnicy wirnika, maksymalna liczba turbin sięgnie 133 o mocy jednostkowej 15 MW.

Czytamy w dokumentacji, że im większa turbina wiatrowa, tym mniej jest ich potrzebnych do uzyskania tej samej całkowitej mocy zainstalowanej. Dla 2 GW zainstalowanej mocy zainstalowanej potrzeba 200 turbin wiatrowych o mocy 10 MW lub 67 turbin o mocy 30 MW.

Konsultacje obejmują zarówno fundamenty stałe, jak i pływające.

Zostaw komentarz

Strona główna » Szwecja konsultuje z Polską projekt MFW Cirrus