Santander koordynował emisję akcji Polenergii

Santander Bank Polska był wyłącznym koordynatorem emisji akcji polskiej spółki energetycznej Polenergia. Była to największa od początku roku emisja akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie oraz jedna z nielicznych emisji z prawem poboru, które zostały przeprowadzone w Polsce w ostatniej dekadzie. W ten sposób inwestor pozyska środki m.in. na rozwój morskich farm wiatrowych.

Polenergia poinformowała 5 października br, że otrzymała od Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych informacje o wynikach zapisów podstawowych i dodatkowych w ramach oferty publicznej akcji zwykłych na okaziciela serii AB Spółki przeprowadzanej na podstawie prospektu Spółki zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 11 września 2023 r. Jak czytamy, „zgodnie z informacją otrzymaną od KDPW, złożono i opłacono łącznie 397 zapisów na 10.835.130 akcji, w tym 348 zapisów podstawowych na 10.316.073 akcji oraz 49 zapisów dodatkowych na 519.057 akcji. W związku z wystąpieniem nadsubskrypcji zapisy dodatkowe ulegną łącznej redukcji o około 80,62% zgodnie z regułami wynikającymi z kodeksu spółek handlowych”.

-Działaliśmy jako wyłączny, globalny koordynator i prowadzący księgę popytu w emisji akcji Polenergii o wartości 750 mln zł. Dzięki podwyższeniu kapitału Spółka sfinansuje swoje potrzeby inwestycyjne – przede wszystkim dalszy rozwój morskich farm wiatrowych – wskazuje Santander w komunikacie.

W dniu 3 kwietnia 2023 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy Polenergii podjęło uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki poprzez emisję nowych akcji z prawem poboru. W ramach emisji Polenergia planuje pozyskać wpływy w wysokości od 500 do 750 mln zł. Celem emisji
jest pozyskanie środków na finansowanie projektów inwestycyjnych i planów rozwojowych spółki, w tym
w zakresie farm wiatrowych (morskich oraz lądowych) i farm fotowoltaicznych oraz projektów w
obszarze technologii wodorowych, magazynowania energii i elektromobilności, których realizacja
wpisuje się w założenia opublikowanej w maju 2020 r. Strategii Grupy Polenergia na
lata 2020-2024.

Zostaw komentarz

Strona główna » Santander koordynował emisję akcji Polenergii