Ruszyło postępowanie ws. lokalizacji Portu Zewnętrznego w Porcie Gdynia

Rusza postępowanie, które ma wskazać dokładną lokalizację dla Portu Zewnętrznego w Porcie Gdynia. Władze portu ubiegają się o wsparcie finansowe ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

Jak poinformował Pomorski Urząd Wojewódzki, Wojewoda Pomorski wszczął postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji w zakresie budowy Portu Zewnętrznego w Porcie Gdynia wraz z komunikacyjnym układem drogowo-kolejowym. Postępowanie zostało wszczęte na wniosek Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni.

Dzięki inwestycji Port Gdynia będzie mógł obsługiwać statki kontenerowe o długości ponad 400 m i zanurzeniu sięgającym do 16 m. Port Zewnętrzny ma powstać jako inwestycja realizowana w procedurze partnerstwa publiczno-prywatnego.

Władze gdyńskiego portu zwróciły się z wnioskiem do Europejskiego Banku Inwestycyjnego o wsparcie dla realizacji projektu – tak wynika z informacji dostępnych na stronach banku.

-Pożyczka dotyczy budowy pierwszej fazy nowego Portu Zewnętrznego w Porcie Gdynia (Polska), w którym powstanie terminal kontenerowy o docelowej przepustowości 800 000 TEU rocznie. Projekt obejmuje multimodalny terminal morski z bezpośrednim dostępem kolejowym, zwiększający interoperacyjność między różnymi rodzajami transportu, a tym samym poprawiający zrównoważony charakter łańcuchów transportowych i ograniczający niedoskonałości rynku związane z efektami zewnętrznymi transportu. Projekt zostanie zrealizowany w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP) – czytamy na stronie EBI.

Przypomnijmy, że Port w Gdyni miał być wykorzystywany m.in. jako terminal instalacyjny dla morskich farm wiatrowych. Zostało to wskazane w uchwale Rady Ministrów z 30 lipca 2021 r. Wówczas wskazano, że jest to lokalizacja optymalna ze względu m.in. na położenie, które ma znaczenie z punktu widzenia ekonomicznej efektywności procesów inwestycyjnych w instalacje morskich farm wiatrowych na Morzu Bałtyckim. Uchwała zakłada przygotowanie odpowiedniego zaplecza portowego do obsługi morskich farm wiatrowych oraz stworzenie wymaganej infrastruktury, co wiązało się z budową portu zewnętrznego.

Ostatecznie w marcu 2022 r. Rada Ministrów zmieniła uchwałę wskazując, że terminal instalacyjny powstanie jednak w Gdańsku i zostanie uruchomiony do 1 czerwca 2025 r.

Źródło: Pomorski Urząd Wojewódzki/CIR

Zostaw komentarz

Strona główna » Ruszyło postępowanie ws. lokalizacji Portu Zewnętrznego w Porcie Gdynia