Port w Świnoujściu otrzyma 63,4 mln euro na budowę zdolności na potrzeby offshore wind

Polska otrzymała 4,4 mld zł dofinansowania z unijnego instrumentu „Łącząc Europę” (Connecting Europe Facility – CEF) na realizację projektów transportowych. 21 czerwca 2023 r. odbyło się posiedzenie Komitetu Koordynacyjnego CEF, który zatwierdził wyniki konkursu. Wśród beneficjentów znalazł się Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście, który otrzyma 63,6 mln euro na „budowę zdolności portu morskiego Świnoujście do zaspokojenia potrzeb morskiej energetyki wiatrowej„.

Ministerstwo Infrastruktury informuje, że Polska powtórzyła sukces z konkursu CEF Transport 2021 i kolejny raz znalazła się na pierwszym miejscu pod względem wartości pozyskanych środków.

– Jestem niezmiernie zadowolony, że Polska kontynuuje korzystny trend pozyskiwania funduszy na priorytetowe dla Polski przedsięwzięcia, w tym kluczowe obecnie połączenia kolejowe w korytarzach północ – południe, tj. z Czechami oraz Litwą (Rail Baltica) oraz niezbędne inwestycje w portach morskich, służące zarówno wzrostowi dostępności globalnej Europy Środkowej, jak i rozwojowi energetyki wiatrowej na Bałtyku – powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Środki z konkursu CEF Transport 2022 zostały przyznane na realizację następujących projektów:

Dofinansowanie o łącznej wartości 758 mln euro otrzymały 4 projekty z sektora kolejowego:

PKP PLK SA

 · Prace na podstawowych ciągach pasażerskich (E30 i E65) na obszarze Śląska, Etap I: linia E65 na odcinku Zabrzeg – Zebrzydowice (granica państwa); wartość dofinansowania 362 mln euro, pula kohezyjna;

 · Prace na ciągu E30 – linie kolejowe nr 91 i 92 na odcinku Rzeszów – Medyka (granica państwa), dokumentacja projektowa; wartość dofinansowania 47,3 mln euro, pula kohezyjna;

 · Prace na linii kolejowej E75 na odcinku Białystok – Suwałki – Trakiszki (granica państwa), etap I odcinek Białystok – Ełk, faza II; wartość dofinansowania 285 mln euro, pula ogólna;

CPK sp. z.o.o.

 · Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy kolei dużych prędkości w korytarzu Morze Północne – Morze Bałtyckie na odc. Warszawa – Łódź Niciarniana (bez Węzła CPK); wartość dofinansowania 63,6 mln euro, pula kohezyjna.

Dofinansowanie UE otrzymały dwa projekty z sektora morskiego o łącznej wartości dofinansowania UE ponad 165 mln euro:

Zarząd Morskiego Portu Gdańsk SA

 · Poprawa infrastruktury Portu w Gdańsku poprzez wdrożenie niskoemisyjnego systemu OPS dla zrównoważonego rozwoju sieci TEN-T; wartość dofinansowania 99,6 mln euro, pula kohezyjna;

Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście

 · Budowa zdolności portu morskiego Świnoujście do zaspokojenia potrzeb morskiej energii wiatrowej; wartość dofinansowania 63,6 mln euro, pula kohezyjna (środki przeniesione z Funduszu Spójności)

Dofinansowanie UE otrzymały dwa projekty polsko-ukraińskie, nakierowane na zwiększenie dostępności transportowej UE/Polska – Ukraina, z łącznym dofinansowaniem dla polskich beneficjentów o wartości 46 mln euro:

 · Szlaki Solidarności UE – Ukraina. Optymalizacja i modernizacja przepływów transportowych pod względem przepustowości infrastruktury, interoperacyjności i efektywności usług w głównym DPG PL/UA (projekt drogowy); wartość dofinansowania dla części polskiej 41,8 mln euro, pula ogólna;

 · Korytarze Solidarności UE – Ukraina. Optymalizacja i modernizacja przepływów transportowych pod względem infrastruktury. Zdolność, interoperacyjność i efektywność usług na głównych przejściach granicznych PL/UA (projekt kolejowy); wartość dofinansowania dla części polskiej 4,2 mln euro, pula ogólna.

Dofinansowanie z puli ogólnej otrzymały także projekty wielostronne z sektora lotniczego, żeglugi śródlądowej oraz kolejowej, w których uczestniczą polskie podmioty:

 · CP1 Deployment – Synchronised Modernisation of ATM SESAR Deployment Programme 2022 – udział Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej oraz Polskich Portów Lotniczych SA;

 · Delegation through VIrtual CEnters – udział Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej;

 · River Information Services Corridor Management Execution 2 – udział Ministerstwa Infrastruktury oraz Urząd Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie;

 · Digital Platform for Rail Freight – udział PKP Cargo SA.

Obecnie trwa ostatni konkurs CEF w ramach komponentu mobilności wojskowej. Termin składania wniosków do Komisji Europejskiej upływa 21 września br. Jesienią br. planowane jest ogłoszenie kolejnego konkursu CEF Transport.

Źródło: Ministerstwo Infrastruktury

Zostaw komentarz

Strona główna » Port w Świnoujściu otrzyma 63,4 mln euro na budowę zdolności na potrzeby offshore wind