Port Kołobrzeg a offshore wind – odpowiada Ministerstwo Infrastruktury

Rozwój morskiej energetyki wiatrowej postrzegać należy w kategoriach szans, które bez wątpienia muszą zostać wykorzystane przez polskie porty morskie. Sektor offshore wind jest bardzo perspektywiczny dla polskich portów morskich, w tym także tych mniejszych, które mogą rozszerzyć swoje portfolio – uważa Ministerstwo Infrastruktury.

W odpowiedzi na interpelację posła Marka Hora dotyczącą wsparcia działań zmierzających do umożliwienia wykorzystania istniejącego potencjału Portu w Kołobrzegu, wiceminister infrastruktury Marek Gróbarczyk stwierdził, że sektor offshore wind jest bardzo perspektywiczny dla polskich portów morskich, w tym także tych mniejszych, które mogą rozszerzyć swoje portfolio oraz uczynić je jeszcze bardziej atrakcyjnym.

Resort infrastruktury podkreśla rolę komunalnych zarządów portów, które odpowiadają m.in. za zarządzanie nieruchomościami i infrastrukturą portową, prognozowanie, programowanie i planowanie rozwoju portu oraz budowę, rozbudowę, utrzymywanie. Wynika to z ustawy o portach i przystaniach morskich (Dz. U. z 2021 r. poz. 491, z późn.zm.), i dotyczy m.in. Zarządu Portu Morskiego Kołobrzeg Sp. z o.o., który zgodnie z przepisami odpowiada za rozwój kołobrzeskiego portu. Ministerstwo podkreśla, że rozwój regionalnych i lokalnych portów morskich, w tym portu w Kołobrzegu, pozostaje mu bliskie.

W tym kontekście wiceminister Gróbarczyk wyjaśnia, że w Polsce jest wiele portów, które pozyskują partnerów do realizacji projektów inwestycyjnych (np. w postaci terminali przeładunkowych i innych obiektów cargo umożliwiających realizację operacji m.in. w obszarze offshore wind). Wśród nich wskazał największe porty jak Gdańsk, Gdynia, Szczecin i Świnoujście. Z kolei w mniejszych portach, jak np. Ustka, czy Łeba, przy udziale podmiotów branżowych (tj. deweloperów offshore wind) powstać ma zaplecze do obsługi serwisowej morskich farm wiatrowych, jakie planowane są w polskiej wyłącznej strefie ekonomicznej na Morzu Bałtyckim. Jak wskazał wiceszef resortu infrastruktury, chodzi o obsługę dużych, wielomiliardowych projektów energetycznych na morzu, w długim horyzoncie czasowym.

Ponadto, ministerstwo zwraca uwagę, że rozwój morskiej energetyki wiatrowej i osiągnięcie celów wskazanych w Polityce Energetycznej Polski do 2040 r. wymaga zapewnienia odpowiedniego zaplecza portowego do obsługi projektów offshore wind. Dlatego resort podejmuje działania na rzecz zapewnienia odpowiedniej infrastruktury. Wiceminister Gróbarczyk przypomniał, że w toku prac nad Krajowym Planem Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) ministerstwo opowiadało się za szerokim udzieleniem wsparcia dla projektów w polskich portach morskich (w tym tych o charakterze lokalnym i regionalnym, z uwzględnieniem ich rozwoju w sektorze morskiej energetyki wiatrowej).

– Podobnie jest także teraz, w ramach konsultacji do rewizji KPO. Ministerstwo Infrastruktury wystąpiło do mniejszych portów morskich (również do Portu Kołobrzeg) w sprawie rozpoznania potencjalnych dodatkowych projektów inwestycyjnych do realizacji w ramach ww. planu. Rozszerzenie zakresu KPO postrzegać należy jako dodatkowe możliwości rozwojowe, z których skorzystać będą mogły także mniejsze struktury portowe, włączone w proces ewentualnej zmiany KPO – czytamy w odpowiedzi na interpelację.

Resort infrastruktury poinformował również, że aby zapewnić długofalowe finansowanie dla utrzymania infrastruktury dostępu od strony morza do portów i przystani morskich, ministerstwo prowadzi prace nad przygotowaniem programu wieloletniego uwzględniającego potrzeby wynikające z aktualnego stanu infrastruktury.

Źródło: Sejm

Zostaw komentarz

Strona główna » Port Kołobrzeg a offshore wind – odpowiada Ministerstwo Infrastruktury