Port Gdynia bada możliwości użycia platform bezzałogowych

W Porcie Gdynia z sukcesem zakończył innowacyjny projekt służący ochronie środowiska morskiego. Celem projektu pod nazwą “System monitoringu i obserwacji terenów portowych z wykorzystaniem pływających bezzałogowych mobilnych platform badawczych” było zbadanie możliwości i efektywności wykorzystywania nawodnych platform bezzałogowych w codziennej pracy portów morskich.

Niedawno ukończony projekt realizowany był w latach 2021 – 2024  przez  polsko-norweskie konsorcjum, do którego należą: Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. (lider projektu), Politechnika Gdańska, Uniwersytet Morski w Gdyni, Norwegian Institute of Water Research oraz Firma Miros AS.

W jego ramach zespół ekspertów przeprowadził przy wykorzystaniu platformy bezzałogowej, szereg badań batymetrycznych i sonarowych. W sposób automatyczny pobrano również próbki dna i osadów. Wyniki przeprowadzonych testów stanowiły podstawę do rekomendacji standardów technicznych i weryfikację możliwości uzyskania akredytacji takich badań przez jednostki administracji państwowej.

fot. Port Gdynia
fot. Port Gdynia

Dofinansowanie w wysokości blisko 5,5 mln złotych, w tym 85% środków z Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz 15% z budżetu państwa polskiego, stanowiło znaczące wsparcie dla tego projektu, służącego rozwojowi branży morskiej oraz technologii bezzałogowych w Polsce.

Jednym z kluczowych osiągnięć projektu było dokonanie pierwszej w Polsce rejestracji jednostki bezzałogowej i nadanie jej świadectwa zdolności żeglugowej, co stanowi przełom w sektorze jednostek bezzałogowych.

Zostaw komentarz

Strona główna » Port Gdynia bada możliwości użycia platform bezzałogowych