PORR zrealizuje budowę części morskiej portu instalacyjnego w Świnoujściu

PORR S.A wygrała przetarg na budowę morskiej części terminala instalacyjnego w Świnoujściu. Trwa procedura wyboru inżyniera projektu. Firma wykona część hydrotechniczną terminalu instalacyjnego dla morskich farm wiatrowych w Świnoujściu. Prace mają zakończyć się maksymalnie do 31 lipca 2025 r.

W ramach przetargu ogłoszonego przez Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście, który odpowiada budowę części hydrotechnicznej inwestycji polegającej na budowie zdolności przeładunkowej portu morskiego w Świnoujściu do obsługi potrzeb morskiej energetyki wiatrowej, wpłynęło 9 ofert. Zwycięska okazała się firma PORR S.A. z siedzibą w Warszawie, która złożyła najniższą ofertę – 170 623 352,94 zł.

Do przetargu stanęły również: konsorcjum Gap Insaat Yatirim Ve Diş Ticaret S.A i Fabe Polska sp. z o.o. (176,81 mln zł), konsorcjum NDI S.A. i NDI SOPOT S.A. (183,69 mln zł), Budimex (187,38 mln zł), konsorcjum Roverpol sp z o.o. i Rover Maritime S.L. (228,78 mln zł), korporacja budowlana Doraco sp z o.o. (236,87 mln zł), Erbud S.A. (238,55 mln zł), Strabag (277,37 mln zł). Najwyższą ofertę przedstawił China Harbour Engineering Company Ltd. (286,86 mln zł).

Przedmiotem przetargu była rozbudowa istniejących Nabrzeży nr 1 i nr 2 wraz z robotami czerpalnymi (głębokość techniczna 10,5 m) w odcinku I oraz budowa ścianki szczelnej wraz z zakotwieniem dla przyszłego nabrzeża nr 3 wraz z robotami czerpalnymi (głębokość techniczna – 12,5 m) i zalądowieniem części akwenu pomiędzy ścianką szczelną a istniejącym nabrzeżem nr 3 w odcinku II oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie w ramach inwestycji „Budowa zdolności przeładunkowej portu morskiego w Świnoujściu do obsługi potrzeb morskiej energetyki wiatrowej” zgodnie z przekazaną dokumentacją projektową. W opisie przedmiotu zamówienia wskazano, że pozwolenie na użytkowanie (częściowe) należy uzyskać osobno dla każdego z etapów zadania, tj. dla odcinków I i II.

W rezultacie wykonanych prac długość każdych z dwóch nabrzeży zostanie wydłużona do 250 m umożliwi operowanie największym dostępnym obecnie specjalistycznym statkom typu jack-up, służącym do instalacji elementów morskich farm wiatrowych. Ponadto, każde z nabrzeży pozwoli na wstępny montaż wież turbin wiatrowych o wysokości ponad 100 metrów i masie około 1000 ton każda.

Przypomnijmy, że za budowę lądowej części terminalu będzie odpowiadała firma Budimex, która oszacowała wartość prac na ponad 118 mln zł. Zakończenie budowy planowane jest na koniec grudnia 2024 r.

Inżynier projektu poszukiwany 

Równolegle Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście prowadzi procedurę przetargową dla wyboru inżyniera projektu morskiej części terminalu instalacyjnego. Do tej pory wpłynęło 10 ofert. Od BBF Sp. z o.o. (1,46 mln zł), Sweco Polska sp. z o.o. (2,19 mln zł), PM Services Poland Sp. z o.o (2,29 mln zł), TPF sp. z o.o. (2,97 mln zł), Przedsiębiorstwa Usług Inwestycyjnych EKO-INWEST S.A (2,99 mln zł), NBQ Sp. z o.o. (3,34 mln zł), SMCE EUROPE Sp. z o.o. (4,55 mln zł), Konsorcjum Transprojekt Gdański sp. z o.o. i Ekocentrum – Wrocławski Ośrodek Usług Ekologicznych sp. z o. o. (4,79 mln zł), konsorcjum „PROJMORS” Biuro Projektów Budownictwa Morskiego sp. z o. o. i Makro-bud sp. z o. o. (7,37 mln zł), MGGP S.A (8,16 mln zł).

Terminal instalacyjny w Świnoujściu

Terminal instalacyjny dla morskich farm wiatrowych w Świnoujściu będzie przeznaczony głównie do przeładunku, składowania i wstępnego montażu elementów morskich turbin wiatrowych oraz serwisowania eksploatowanych turbin wiatrowych, szczególnie w okresie budowy morskich farm wiatrowych na Morzu Bałtyckim, oraz do przeładunku i składowania innych ładunków ponadgabarytowych, przestrzennych, ciężkich lub zjednostkowanych.

Zgodnie z harmonogramem prace zostaną zakończone w 2025 r. Jak informował Orlen, nabrzeża i place składowe pozwolą na transport i montaż najnowocześniejszych turbin wiatrowych o mocy 15 MW i większych. Terminal posłuży w pierwszej kolejności do realizacji projektu morskiej farmy wiatrowej Baltic Power, następnie będzie wspierał realizację projektów innych deweloperów oraz kolejnych inwestycji Grupy Orlen na Morzu Bałtyckim.

Zostaw komentarz

Strona główna » PORR zrealizuje budowę części morskiej portu instalacyjnego w Świnoujściu