Politechnika Gdańska i Siemens podpisują list intencyjny o współpracy

W środę, 21 czerwca, Politechnika Gdańska gościła wydarzenie firmy Siemens: Digital Pathways 2023 Industry & Education Cooperation Meeting. Jednym z jego głównych elementów było podpisanie listu intencyjnego o współpracy PG z Siemens Industry Software, który w imieniu uczelni sygnował rektor prof. Krzysztof Wilde.

Wydarzenie odbyło się w Centrum Kompetencji STOS PG, a jego współorganizatorami byli: Politechnika Gdańska, Centrum Morskiej Energetyki Wiatrowej PG, Centrum Informatyczne TASK PG oraz Siemens Industry Software oraz Siemens Sp. z o.o.

Udział w wydarzeniu wzięli: prof. Krzysztof Wilde, rektor PG, Rafał Żmijewski, dyrektor handlowy Siemens Industry Software, prof. Henryk Krawczyk, dyrektor CI TASK, prof. Dariusz Mikielewicz, prorektor ds. organizacji i rozwoju PG, Ewa Mikos-Romanowicz, business development manager w Siemens Sp. z o.o. oraz prof. Marcin Łuczak, dyrektor Centrum Morskiej Energetyki Wiatrowej PG.

Spotkanie rozpoczęło się od podpisania listu intencyjnego o współpracy pomiędzy Politechniką Gdańską, a Siemens Industry Software. W ramach kooperacji obydwa podmioty zadeklarowały wzajemne wsparcie pod kątem transferu wiedzy, wdrażania nowych narzędzi cyfrowych czy realizacji projektów rozwojowych i przemysłowych, a także współorganizowanie warsztatów i konferencji.

– Celem świata nauki i funkcjonowania uczelni jest nie tylko odkrywanie świata, ale też jego poprawianie. Na Politechnice Gdańskiej chcemy służyć społeczeństwu, a także polskiej i europejskiej nauce – mówił prof. Krzyszof Wilde, rektor PG. – Niezmiernie się cieszę, że tak duża i uznana firma jak Siemens postanowiła wejść z nami w bliższą współpracę. Liczę na jej zacieśnianie w kolejnych latach i wspólne opracowywanie rozwiązań, które pomogą w rozwoju Polski i Europy. Wierzę, że obydwie strony mają zasoby i możliwości, by sprostać tym wyzwaniom.

Z ramienia Siemens Industry Software umowę sygnował Rafał Żmijewski, dyrektor handlowy Siemens Industry Software. Politechnikę Gdańską reprezentował rektor uczelni prof. Krzysztof Wilde. Fot. Krzysztof Krzempek/PG

Siemens Digital Industries przekazał Politechnice Gdańskiej rozbudowany pakiet licencji na szerokie spektrum oprogramowania, które uczelnia wykorzysta w programach kształcenia studentów oraz w projektach badawczych realizowanych przez kadrę naukową.

– Siemens stara się być obecny na uczelniach nie tylko w formie licencji czy sprzętu – mówiła podczas wydarzenia Ewa Mikos-Romanowicz, business development manager w Siemens Sp. z o.o. – Bardzo nam zależy, by móc być aktywnym partnerem uczelni wyższych i sprawić, by proces edukacji i projekty naukowo-badawcze mogły być realizowane przy pomocy tych narzędzi, które my wykorzystujemy w naszej codzienności i które wykorzystują nasi partnerzy.

W dalszej części konferencji uczestnicy mogli wysłuchać wykładów i prezentacji. Głos zabrali m.in. Rafał Żmijewski, dyrektor handlowy Siemens Industry Software czy Mariusz Waśkowicz, promotor rozwiązań digitalizacyjnych z Siemens Digital Industries Sp. z o.o. Nie zabrakło także przedstawicieli Politechniki Gdańskiej. Dr inż. Beata Zima z Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa przedstawiła analizę wpływów uszkodzeń turbin wiatrowych, którą wykonano z wykorzystaniem narzędzia Simcenter TestLAB. Natomiast Olga Rozestwińska – również z WIMiO – zaprezentowała przykład inżynierii odwrotnej w programie Siemens NX, który wykorzystała, przygotowując swoją pracę magisterską.

Konferencja Siemens – Digital Pathways 2023 Industry & Education Cooperation Meeting miała na celu stworzenie efektywnej przestrzeni dla twórców, użytkowników i pasjonatów nowoczesnych rozwiązań dla przemysłu. Wydarzenie umożliwiło wymianę doświadczeń, transfer technologii i rozwiązań z obszaru digitalizacji do wielopoziomowej przestrzeni edukacyjnej.

Zostaw komentarz

Strona główna » Politechnika Gdańska i Siemens podpisują list intencyjny o współpracy