Polacy przeprowadzą monitoring morświnów na obszarze MFW Baltica

Polska spółka PGE Baltica rozstrzygnęła przetarg na wybór wykonawcy monitoringu morświnów przed rozpoczęciem i w trakcie budowy MFW Baltica. Zwyciężyła oferta polskiej firmy MEWO S.A.

Według informacji opublikowanych przez PGE Baltica, oferta złożona przez MEWO S.A. została wybrana jako najkorzystniejsza. Wybór został dokonany 14 maja br.

Jak informowaliśmy na offshorewindpoland.pl, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego wpłynęły łącznie cztery oferty: PM Ecology Sp. z o.o, konsorcjum MAG Offshore – ELECOM – PROFESEA, HaskoningDHV Polska i od MEWO S.A Oferta od polskiej spółki była najniższa i opiewała na kwotę 18 264 036,30 zł brutto.

Zamawiającym usługę są spółki Elektrownia Wiatrowa Baltica – 2 sp. z o.o. i Elektrownia Wiatrowa Baltica – 3 sp. z o.o. Po podpisaniu umowy wykonawca będzie zobowiązany do przeprowadzenia monitoringu morświnów na obszarze MFW Baltica i obszarach położonych w odległości 18-20 km od farmy, a także na obszarze Natura 2000 Ostoja Słowińska, oraz w ewentualnych zakresach dodatkowych zleconych w ramach Opcji nr 1, Opcji nr 2, Opcji nr 3 i Opcji nr 4.

Jak wynika z dokumentacji przetargowej:

  • Opcja nr 1 obejmuje wydłużenie monitoringu przed rozpoczęciem budowy (przed etapem budowy) o okres maksymalnie 3 miesięcy;
  • Opcja nr 2 obejmuje wydłużenie monitoringu na etapie budowy MFW Baltica 2, o okres maksymalnie 12 miesięcy względem okresu 36 miesięcy monitoringu na etapie budowy MFW Baltica 2;
  • Opcja nr 3 obejmuje monitoring morświnów na etapie budowy na obszarze MFW Baltica 3. Monitoring będzie prowadzony przez 36 miesięcy z możliwością skrócenia tego okresu;
  • Opcja nr 4 obejmuje roczny monitoring morświnów na obszarze MFW Baltica 2+.

Jako termin wykonania zamówienia wskazano 31 grudnia 2029 r.

Morświn to jedyny gatunek walenia, który zamieszkuje Morze Bałtyckie. W naszym regionie występuje sporadycznie, szacuje się, że jest go tylko ok. 500 osobników. Jak wskazuje organizacja WWF Polska, Bałtycka populacja morświna jest krytycznie zagrożona wyginięciem. Inwestorzy farm wiatrowych, którzy rozwijają inwestycje na obszarach ich występowania, prowadzą ich stały monitoring.

MFW Baltica

Morska Farma Wiatrowa Baltica o łącznej mocy do 2,5 GW powstaje w dwóch etapach: Baltica 2 o mocy ok. 1,5 GW i Baltica 3 o mocy ok. 1 GW. Ørsted i PGE planują zakończenie budowy etapu Baltica 2 do końca 2027 r. natomiast etapu Baltica 3 do 2030 r.

© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Rozpowszechnianie artykułu jest możliwe tylko za zgodą wydawcy BlueGreen Content Studio.

Zostaw komentarz

Strona główna » Polacy przeprowadzą monitoring morświnów na obszarze MFW Baltica