MFW Bałtyk II i III z umowami rezerwacyjnymi na morskie stacje transformatorowe

Spółki projektowe MFW Bałtyk II sp. z o.o. oraz MFW Bałtyk III sp. z o.o. podpisały z firmą Iemants NV z Grupy Smulders umowy rezerwacyjne oraz umowy na wykonanie prac wstępnych w zakresie zaprojektowania i budowy morskich stacji transformatorowych w ramach projektów MFW Bałtyk II i III. Umowa została zawarta 14 maja 2024 r.

Przedmiotem umów jest rezerwacja zasobów wykonawcy i kluczowych podwykonawców w zakładanym harmonogramie oraz zobowiązanie stron do kontynuowania w dobrej wierze negocjacji ostatecznych umów EPC, tj. na zaprojektowanie i budowę w formule „pod klucz” morskich stacji transformatorowych. Umowy rezerwacyjne przewidują także rozpoczęcie przez wykonawcę niezbędnych prac wstępnych i zamówień materiałów z długim terminem dostaw, umożliwiających terminową realizację wspomnianych projektów.

Polenergia podkreśla, że umowy rezerwacyjne mogą zostać rozwiązane przez spółki bez przyczyny za zapłatą wynagrodzenia za wykonane prace wstępne oraz opłat za rezygnację na rzecz podwykonawców. Opłaty za rezygnację mogą wynieść do ok. 65,5 mln euro łącznie na oba projekty. Analogiczne koszty Spółki mogą ponieść w przypadku, gdy z winy spółek, do dnia 1 sierpnia 2024 r. nie dojdzie do podpisania umów finalnych, z zastrzeżeniem możliwości przedłużenia tego terminu przez strony.

Jak informowaliśmy 12 maja, spółki projektowe MFW Bałtyk II sp. z o.o. oraz MFW Bałtyk III sp. z o.o. podpisały z Cadeler A/S umowy rezerwacyjne statków instalacyjnych oraz na wykonanie prac wstępnych w zakresie przygotowania do instalacji morskich turbin wiatrowych w ramach projektów MFW Bałtyk II i III. Z kolei 17 kwietnia 2024 r. spółki podpisały umowy rezerwacyjne oraz na wykonanie prac wstępnych dotyczących umowy na transport i instalację fundamentów morskich turbin wiatrowych oraz morskiej stacji transformatorowej.

MFW Bałtyk II i III

Projekty MFW Bałtyk II i III o łącznej mocy 1440 MW rozpoczną produkcję energii w 2027 r. Obecnie inwestorzy zbliżają się do momentu podjęcia ostatecznej decyzji inwestycyjnej. Komercyjny etap ich użytkowania zaplanowano od 2028 r.

W kolejnej fazie rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce, Equinor i Polenergia rozwijają projekt MFW Bałtyk I o mocy do 1560 MW, który będzie oddalony od brzegu o około 80 km.

Zostaw komentarz

Strona główna » MFW Bałtyk II i III z umowami rezerwacyjnymi na morskie stacje transformatorowe