PGE z lepszymi perspektywami finansowania OZE dzięki NABE

Po komunikacie Fitch Ratings kolejna agencja ratingowa – Moody’s – uznaje wydzielenie aktywów węglowych do Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego (NABE) za wspierające pozycję biznesową PGE Polskiej Grupy Energetycznej. Taki ruch daje większe możliwości pozyskania środków na inwestycje w zeroemisyjne źródła energii jak morska energetyka wiatrowa.

10 sierpnia br. przedstawiciele spółek energetycznych (PGE, Tauron, Enea oraz Energa) podpisali w Ministerstwie Aktywów Państwowych dokumenty określające kluczowe warunki zbycia na rzecz Skarbu Państwa ich aktywów węglowych, które wejdą następnie do NABE. W skład NABE wejdą więc istniejące elektrownie węglowe oraz kopalnie węgla brunatnego. NABE jako podmiot w całości należący do Skarbu Państwa będzie funkcjonować na bazie jednej ze spółek zależnych PGE Polskiej Grupy Energetycznej – PGE GiEK (Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna). Obecnie w skład PGE GiEK wchodzą elektrownie w Bełchatowie, Turowie, Opolu i Rybniku oraz elektrownia Dolna Odra, a także dwie kopalnie węgla brunatnego: w Bełchatowie i w Turowie. PGE GiEK poszerzona zostanie o spółki zależne grup energetycznych: Enea, Tauron i Energa, które zajmują się wytwarzaniem energii elektrycznej w konwencjonalnych elektrowniach węglowych, tj. Tauron Wytwarzanie, Enea Wytwarzanie, Enea Elektrownia Połaniec oraz Energa Elektrownie Ostrołęka. 

– Nabycie przez Skarb Państwa elektrowni węglowych odciąży ich obecnych właścicieli i umożliwi im pozyskanie kapitału na inwestycje zero- i niskoemisyjne – mówił Jacek Sasin, minister aktywów państwowych. 

NABE będzie największym wytwórcą energii elektrycznej w Polsce, odpowiedzialnym za ok. 50 proc. produkcji energii elektrycznej i zatrudniającym ponad 25 tys. osób. Nie będzie inwestować w rozbudowę konwencjonalnych elektrowni, skupiając się na modernizacjach i remontach już istniejących. 

Agencja Moody’s wskazała, że wydzielenie aktywów węglowych do NABE poprawi profil biznesowy i kredytowy PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

-Według instytucji sprzedaż aktywów do NABE znacząco zmniejszy ekspozycję PGE na wytwarzanie energii z węgla i zwiększy udział dochodów regulowanych, co będzie pozytywne dla profilu kredytowego firmy – powiedział Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Moody’s wyjaśniła, cytowana przez Polską Agencję Prasową, że „ewentualne zbycie konwencjonalnej jednostki wytwórczej poprawi profil biznesowy i kredytowy PGE. Ze względu na dużą ekspozycję na wytwarzanie węgla, PGE charakteryzuje się szczególnie wysoką intensywnością emisji dwutlenku węgla. Firma posiada obecnie spore ambicje w zakresie OZE – zwłaszcza morskiej energetyki wiatrowej – wydzielenie aktywów węglowych ułatwi finansowanie przez zagranicznych inwestorów”.

W sierpniu br. agencja ratingowa Fitch z kolei opublikowała raport na temat postępów procesu wydzielenia aktywów węglowych z polskich spółek energetycznych. W ocenie instytucji postęp w projekcie NABE jest pozytywnym czynnikiem dla profilu kredytowego spółek energetycznych. Sprzedaż aktywów węglowych zmniejszy ryzyko biznesowe spółek, zwiększy ich zdolność do zaciągania zadłużenia, a także wpłynie korzystnie na ich profil ESG. Agencja zwróciła uwagę, że dzięki wydzieleniu aktywów węglowych polskie firmy energetyczne zbliżą się profilem działalności do swych zagranicznych konkurentów.

Źródło: Twitter, Ministerstwo Aktywów Państwowych, PAP, PGE Polska Grupa Energetyczna, własne

Zostaw komentarz

Strona główna » PGE z lepszymi perspektywami finansowania OZE dzięki NABE