PGE Baltica wspiera kształcenie kadr sektora offshore wind

Odpowiednio wykształcone kadry w zakresie ochrony środowiska są niezbędne do przeprowadzenia udanej transformacji energetycznej – ocenili eksperci podczas Krynica Forum. Wskazali, że transformacja energetyczna, której celem jest zerowa emisja w 2050 r., to szansa dla naszego sektora edukacyjnego i całej polskiej gospodarki. Kluczem sukcesu są umiejętności i ludzie.

Podczas dyskusji o szansach na udane przeprowadzanie transformacji energetycznej, której celem jest osiągnięcie naturalności klimatycznej w 2050 r., Arkadiusz Sekściński, prezes zarządu PGE Baltica zwrócił uwagę, że Polska Grupa Energetyczna ma bardzo ambitne cele. Dodał, że kluczowym elementem tego planu jest budowa farm wiatrowych na morzu.

-PGE jest liderem branży offshore wind w Polsce, ale żeby udało się osiągnąć zamierzony cel 7000 MW do 2040 r., potrzebne są kompetentne kadry – powiedział Sekściński.

Jak podkreślił, spółka nie czeka aż na rynku pojawią się specjaliści z potrzebną branży wiedzą – sama wspiera system oświaty w ich kształceniu.

„Współpracujemy ze szkołami technicznymi na poziomie średnim oraz wyższym, zarówno inżynierskim, jak i menadżerskim” – zaznaczył przedstawiciel PGE Baltica.

Dodał, że dla studentów spółka ma programy stypendialne oraz staże. 

„Nasi eksperci i menedżerowie prowadzą zajęcia, które mają nie tylko wymiar teoretyczny, ale również praktyczny” – zaznaczył.

Podkreślił, że koncern wspiera szkoły oraz uczelnie w kształceniu specjalistów, ale wymaga to czasu. Przypomniał o kluczowym znaczeniu kształcenia ustawicznego w systemie ciągłym, która wymaga współpracy samorządu, ministerstwa oświaty i biznesu.

Według szefa PGE Baltica, inwestycje w transformację energetyczną, nie tylko w farmy wiatrowe na morzu, będą wymagały kompetencji. 

„Chcemy tych kompetentnych pracowników pozyskiwać nie tylko w polskich szkołach i na uczelniach, ale też na rynku zagranicznym, wśród Polaków mieszkających w krajach, gdzie mogli zdobywać doświadczenie zawodowe w OZE” – zapowiedział.

O kluczowym zaznaczeniu edukacji dla transformacji energetycznej mówił Jan Tabor, zastępca dyrektora generalnego Lasów Państwowych ds. Gospodarki Leśnej. Zwrócił uwagę, że Lasy Państwowe realizują wiele projektów edukacyjnych, których celem jest uświadamianie Polaków w związku z ogromnymi korzyściami, jakie daje zrównoważona gospodarka leśna, ochrona przyrody oraz rozsądne obcowanie z naturą.

„Mamy szereg działań i projektów edukacyjnych jak np. rowerowe ścieżki, izby edukacyjne, zielone klasy, parki i ogrody dendrologiczne, a nawet biwaki. Te wszystkie działania i projekty muszą odpowiadać na nowe wyzwania zmieniającego się klimatu. My już się na to od dawna przygotowujemy” – podkreślił leśnik. 

Dodał, że Lasy Państwowe inwestują również ogromne środki w badania. „Do tej pory wydaliśmy na ten cel 700 mln zł, żeby jeszcze skuteczniej prowadzić gospodarkę leśną, która w zmieniającym się klimacie będzie kluczowa dla ochrony lasów” – podał.

Jak wyjaśnił, klimat się zmienia i lasy trzeba do tego też przygotować, by je uodpornić na rosnące temperatury i mniejsze zasoby wody, poprzez m.in. zmianę struktury lasów na korzyść gatunków liściastych, które lepiej utrzymują wilgoć. „Ponadto drewno jest dobre, może zastąpić ropę, plastik i tego chcemy uczyć ludzi” – zaznaczył Tabor.

Jakub Bator, wiceprezydent Confederation of European Waste-to-Energy Plants, zwrócił uwagę, że transformacja energetyczna, która prowadzi na do celu zeroemisyjności w 2050 r. jest oczywiście wyzwaniem, ale przede wszystkim szansą.

„Jesteśmy w Polsce bardzo kreatywni, mamy bardzo dobrze wykształconą młodzież. W wielu innowacyjnych gałęziach gospodarki radzimy sobie lepiej niż Niemcy. Transformacja energetyczna może być niepowtarzalną dla nas szansą na rozwój gospodarczy” – wskazał.

W jego opinii, Polska położona jest w odpowiednim miejscu, bo niekorzystne zmiany klimatycznie są u nas mniejsze niż np. we Włoszech czy Hiszpanii.

Mniejszym optymizmem w tej kwestii wykazała się prof. Katarzyna Jasikowska, koordynatorka Rady Klimatycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, która zwróciła uwagę, że naukowcy od wielu lat alarmują o negatywnych zmianach klimatu, ale społeczeństwo i politycy nie przyswajają tej wiedzy, bo jest ona dość abstrakcyjna.

„To są bardzo złożone problemy i wymagają interdyscyplinarnego podejścia oraz zmian w edukacji. Jednak działania indywidualne nie wystarczą, muszą iść za tym działania odgórne oraz zmiany systemowe” – oceniła.

Jak zauważyła Marta Malec-Lech z Zarządu Województwa Małopolskiego, zmiana jest jedyną stałą rzeczą w przyrodzie i należy być na nią gotowym. Jak wyjaśniła zmianom służy edukacja, a województwo małopolskie jako lider transformacji energetycznej bardzo w nią inwestuje.

„Mamy wiele projektów edukacyjnych dążących do tego, żeby dostarczyć rynkowi fachowców od zielonych technologii. Stawiamy na naukę kompetencji umożliwiających współpracę i adaptowanie się do zmiany wśród dzieci i młodzieży” – wyjaśniła. Dodała, że równie ważna i potrzebna jest edukacja dorosłych, która wspiera zmianę zawodu na taki, na który będzie zapotrzebowanie w zmieniającej się gospodarce.

Panel dyskusyjny na temat „Nauki i edukacji w służbie transformacji energetycznej. Jak kształcić kadry zielonej transformacji?” odbyła się w trakcie Krynica Forum w Krynicy-Zdroju. Wydarzenie trwało od 13 do 15 września br.

Źródło: PAP mediaroom

Zostaw komentarz

Strona główna » PGE Baltica wspiera kształcenie kadr sektora offshore wind