Ocean Winds podpisuje umowę z GeoFusion

Inwestor Ocean Winds podpisał umowę z polską spółką Grupą GeoFusion Sp. z o.o. Dokument dotyczy wykonania badań geofizycznych i geotechnicznych dla części przybrzeżnej (nearshore) morskiej farmy wiatrowej BC-Wind.

Jak poinformował polski podmiot GeoFusion, „zakres umowy obejmuje przebadanie odcinka trasy korytarza kablowego między Lubiatowo i Białogórą w części przybrzeżnej z projektowanej morskiej farmy wiatrowej BC-Wind, na potrzeby wyprowadzenia eksportowej linii kablowej na ląd oraz przyłączenia do sieci elektroenergetycznej”.

-Zakres ustalonych w umowie prac obejmuje pomiary geofizyczne w tym: batymetrię (MBES), obrazowanie sonarowe (SSS), magnetometrię (MAG), sejsmikę refleksyjną i refrakcyjną, tomografię elektrooporową (profilowanie elektroopowe ERT), a także badania geotechniczne w tym prace wiertnicze i sondowania CPTu do 45 m, badania laboratoryjne gruntów i wody oraz prace dokumentacyjne – informuje spółka.

Dodaje, że współpraca GeoFusion z Ocean Winds „jest kolejnym przykładem zaangażowania polskich firm w łańcuch dostaw dla morskiej energetyki wiatrowej i zwiększeniem czynnika tzw. local content w projekcie BC-Wind„.

Ocean Winds to międzynarodowa firma zajmująca się morską energetyką wiatrową, utworzona jako spółka joint venture 50/50 EDP Renewables i ENGIE. Spółka planuje rozpoczęcie działalności komercyjnej BC-Wind na polskich wodach Morza Bałtyckie w 2027 r.

Zostaw komentarz

Strona główna » Ocean Winds podpisuje umowę z GeoFusion