Norwegia i Polska zawarły dwa strategiczne sojusze na rzecz morskiej energetyki wiatrowej

Na głównej scenie międzynarodowych targów Baltexpo, Polskie Towarzystwo Morskiej Energetyki Wiatrowej (PTMEW) podpisało umowę o współpracy z organizacją branżową Norwegian Offshore Wind (NOW). Porozumienie odegra kluczową rolę w budowaniu bliższych relacji między oboma krajami oraz w kształtowaniu projektów morskiej energetyki wiatrowej zarówno w Polsce, jak i w Norwegii.

Drugie porozumienie zostało również podpisane przez NOW z Polskim Klastrem Technologii Kompozytowych podczas ceremonii na Politechnice Gdańskiej, podkreślając zaangażowanie norweskiej organizacji branżowej w rozwój technologii kompozytowych w morskich projektach wiatrowych. Partnerstwo to ma na celu wykorzystanie wspólnej wiedzy i zasobów w celu napędzania innowacji i zwiększania konkurencyjności polskiego sektora morskiej energetyki wiatrowej.

-Te umowy stanowią kamień milowy w naszej współpracy z polskimi partnerami. Norwegian Offshore Wind jest zaangażowany w identyfikowanie i wykorzystywanie możliwości na polskim rynku morskiej energetyki wiatrowej, a te umowy wzmacniają to zaangażowanie – mówi Christian Vinstrup, lider norweskiej grupy roboczej ds. morskiej energetyki wiatrowej w Polsce w NOW.

Jakub Budzyński, wiceprezes PTMEW, wyraził chęć do dalszej współpracy z norweskimi firmami z łańcucha dostaw i deweloperami w zakresie morskiej energetyki wiatrowej.

-Cieszymy się, że możemy wzmocnić nasze więzi z Norwegian Offshore Wind. Ta współpraca odegra kluczową rolę w kształtowaniu naszych relacji i budowaniu zrównoważonego sektora morskiej energetyki wiatrowej w Polsce i Norwegii, przynosząc trwałe korzyści dla naszego środowiska i gospodarki – mówi Budzyński.

-Jesteśmy głęboko przekonani, że norweskie doświadczenie i polska jakość wzmocnione długotrwałą współpracą polskich i norweskich łańcuchów dostaw przeniosą naszą branżę na inny, wyższy poziom i pozwolą rozwinąć umiejętności polskiego przemysłu offshore – powiedziała z kolei Caroline Whittle, reprezentująca Norwegian Offshore Wind.

Norwegian Offshore Wind reprezentuje blisko 400 firm członkowskich, a wizyta w Polsce w tym tygodniu jest pierwszym z wielu planowanych działań mających na celu zawarcie umów między norweskimi i polskimi firmami zajmującymi się morską energetyką wiatrową.

PTMEW zostało zarejestrowane w 1997 r. jako jedna z pierwszych organizacji branżowych promujących rozwój energetyki wiatrowej w Polsce. Od 2006 r. organizacja koncentruje swoje działania wyłącznie na promocji rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce, uczestnicząc w międzynarodowych projektach, organizując konferencje i seminaria, opracowując koncepcje i analizy, współpracując z administracją rządową oraz wspierając prace nad rozwiązania prawnymi umożliwiającymi.

Zostaw komentarz

Strona główna » Norwegia i Polska zawarły dwa strategiczne sojusze na rzecz morskiej energetyki wiatrowej