Equinor uruchomił MFW Dogger Bank

Pierwsza energia z największej na świecie morskiej farmy wiatrowej Dogger Bank znajdującej się na Morzu Północnym popłynęła do brytyjskiej sieci. To kamień milowy w rozwoju energetyki opartej o odnawialne źródła energii i nowy rozdział w budowaniu bardziej zrównoważonego i bezpiecznego systemu energetycznego. Equinor bazując na doświadczeniach zdobytych przy budowie MFW Dogger Bank będzie wdrażać zastosowane tam innowacyjne rozwiązania także w Polsce.


Energię z pierwszej turbiny na farmie wiatrowej Dogger Bank o mocy 3,6 GW, znajdującej się w brytyjskiej części Morza Północnego, przesłano do krajowej sieci Wielkiej Brytanii za pośrednictwem systemu przesyłowego wysokiego napięcia prądu stałego (HVDC). Tym samym farma Dogger Bank stała się pierwszą na świecie farmą wiatrową wykorzystującą tę technologię do przesyłu energii.

-Dogger Bank jako największa na świecie morska farma wiatrowa, wykorzystuje najlepsze dostępne na rynku rozwiązania i technologie, tworząc długoterminowe miejsca pracy, stymulując wzrost gospodarczy i poprawiając bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej – mówi Anders Opedal, CEO w Equinor.

– Megaprojekt energetyki odnawialnej, taki jak Dogger Bank, stanowi centrum przemysłu morskiej energetyki wiatrowej w sercu Morza Północnego, odgrywając ważną rolę w realizacji ambicji Wielkiej Brytanii na drodze do osiągniecia przez nią zeroemisyjności. Pierwsza energia przesłana z Dogger Bank jest świadectwem dobrej współpracy między władzami, partnerami w projekcie, dostawcami i społecznością lokalną – dodaje.

Przesłanie energii do systemu możliwe było po wcześniejszej instalacji na farmie Dogger Bank turbin Haliade-X 13 MW firmy GE Vernova, które są jednymi z największych i najmocniejszych na świecie generatorów przeznaczonych dla morskiej energetyki wiatrowej. Jeden obrót takiej turbiny, której łopaty mają długość 107 metrów, może wytworzyć energię wystarczającą do zasilenia gospodarstwa domowego przez dwa dni.


Projekt jest budowany i rozwijany w partnerstwie przez Equinor, SSE Renewables i Vårgrønn. SSE Renewables jest wiodącym operatorem w fazie budowy i rozwoju, podczas gdy Equinor będzie zarządzał farmą Dogger Bank przez 35-letni okres użytkowania. Serwisowanie farmy będzie prowadzone z niedawno otwartej bazy serwisowej w porcie Tyne w Wielkiej Brytanii. W bazie zatrudnienie znajdzie około 400 osób.

-Dostarczenie pierwszej energii z największej na świecie morskiej farmy wiatrowej Dogger Bank jest istotnym kamieniem milowym zarówno dla Equinor, jak i dla całego przemysłu offshore wind. Realizacja tej inwestycji pokazuje kierunek dalszego rozwoju morskiej energetyki wiatrowej i jej wykorzystania na rzecz transformacji energetycznej. Bazując na doświadczeniach zdobytych przy budowie Dogger Bank będziemy wdrażać zastosowane tam innowacyjne rozwiązania także w Polsce. Przykładem jest zarówno wykorzystanie najnowocześniejszych dostępnych na rynku turbin o mocy przekraczającej 14 MW każda, jak również realizacja przyłączenia farm w technologii prądu stałego (HVDC). Takie łącze planujemy jako pierwsi w Polsce dla najbardziej oddalonej od brzegu MFW Bałtyk I, którego miejscem styku z siecią PSE będzie stacja Krzemienica, stanowiąca początek trasy stałoprądowego mostu energetycznego z północy na południe Polski. Wykorzystanie technologii HVDC pozwoli nam przesłać duże ilości prądu bez strat na dużą odległość tj. z oddalonego od brzegu o ponad 80 kilometrów farmy Bałtyk I i dalej siecią PSE do odbiorców potrzebujących energii w południowej Polsce – powiedział Michał Kołodziejczyk, prezes zarządu Equinor w Polsce.

Equinor to międzynarodowy koncern energetyczny z ponad 50-letnim doświadczeniem w prowadzeniu działań operacyjnych na morzu, dążący do neutralności klimatycznej do 2050 roku. Transformacja koncernu opiera się na trzech filarach tj. optymalizacji wydobycia ropy i gazu, rozwoju oferty rozwiązań niskoemisyjnych, a także maksymalizowaniu inwestycji w odnawialne źródła energii na morzu i lądzie. Firma działa na ponad 30 rynkach na świecie będąc jednocześnie jednym z kluczowych producentów i dostawców gazu ziemnego do Europy, w tym do Polski poprzez Baltic Pipe.

W Polsce Equinor skupia się na rozwijaniu kompleksowej oferty rozwiązań energetycznych odpowiadających na potrzeby polskiej transformacji energetycznej. Poza dostawami gazu, realizuje wspólnie z Polenergią trzy projekty morskich farm wiatrowych Bałtyk I, Bałtyk II i Bałtyk III o łącznej mocy 3 GW, a także buduje OZE na lądzie poprzez należącą do grupy platformę Wento z portfelem projektów farm fotowoltaicznych o łącznej mocy 1,6 GW.

Zostaw komentarz

Strona główna » Equinor uruchomił MFW Dogger Bank