Niemcy i Wielka Brytania razem na rzecz rozwoju offshore wind

Wzmocnienie współpracy w zakresie morskich farm wiatrowych, rozwijanie połączeń międzysystemowych oraz przyspieszenie realizacji morskich instalacji hybrydowych – to jedne z głównych postanowień porozumienia o współpracy w obszarze energii i klimatu podpisanego między Niemcami a Wielką Brytanią.

Celem współpracy jest zapewnienie w perspektywie długoterminowej stabilnych dostaw zielonej energii elektrycznej w cenie akceptowalnej przez społeczeństwo, a tym samym do wzmocnienia bezpieczeństwa energetycznego.

W ramach partnerstwa Niemcy i Wielka Brytania zobowiązały się m.in. do wzmocnienia współpracy w obszarze odnawialnych źródeł energii, ze szczególnym uwzględnieniem morskiej energetyki wiatrowej, usunięcia barier dla rozwoju morskich instalacji hybrydowych, czy do rozbudowy infrastruktury przesyłowej. Ponadto, Berlin i Londyn mają dzielić się najlepszymi praktykami i doświadczeniami w zakresie dekarbonizacji przemysłu, budownictwa i ciepłownictwa, poprawy efektywności energetycznej oraz polityki i strategii na rzecz osiągnięcia neutralności emisyjnej.

Umowa obejmuje również założenia partnerstwa jakie obydwa kraje zawarły we wrześniu w obszarze wodoru. Jego celem jest rozwój produkcji niskoemisyjnego wodoru – w szczególności zielonego wodoru – w obu krajach, a także wzmocnienie współpracy na rzecz rozwoju globalnej gospodarki wodorowej.

Należy wskazać, że brytyjskie i niemieckie firmy już współpracują przy wspólnych projektach na Morzu Północnym, a oba kraje, w trakcie niedawne szczytu państw Morza Północnego w Ostendzie, zobowiązały się do maksymalizacji wykorzystania potencjału OZE. Należy wskazać, że ok. 75% mocy zainstalowanej w morskiej energetyce wiatrowej na Morzu Północnym znajduje się na wodach niemieckich i brytyjskich. Pomaga to w realizacji ambicji Wielkiej Brytanii posiadania w 2030 r. morskich farm wiatrowych o mocy 50 GW, z czego 5 GW mają stanowić pływające farmy. Z kolei Niemcy chcą do końca dekady osiągnąć 30 GW w offshore wind.

Na początku listopada zakończyła się pierwsza faza budowy wartego 2,4 mld funtów projektu NeuConnect, pierwszego podmorskiego kabla elektroenergetycznego łączącego Wielką Brytanię z Niemcami. Połączenie zostanie uruchomione w 2028 r. i pozwoli zasilić w zieloną energię nawet 1,5 mln gospodarstw domowych w Wielkiej Brytanii i Niemczech

Zostaw komentarz

Strona główna » Niemcy i Wielka Brytania razem na rzecz rozwoju offshore wind