NATO poszukuje innowacji i technologii. Weź udział w seminarium

Agencja Rozwoju Pomorza zaprasza na seminarium dla pomorskich firm z potencjałem innowacyjnym oraz dla przedsiębiorstw wyróżniających się nowoczesnymi rozwiązaniami technologicznymi. Celem spotkania jest przybliżenie im aspektu przetargów w ramach struktur NATO oraz przedstawienie możliwości rozwojowych z tym związanych.

NATO to wiele rodzajów wojsk, agencji i baz wojskowych, których zakupy dotyczą towarów i usług codziennego użytku np. infrastruktury informatycznej i krytycznej, biurowej, usług doradczych, żywności. Wszystkie zakupy dokonywane są na zasadach konkurencyjnych – ogłaszania przetargów, w których mogą uczestniczyć tylko firmy z państw członkowskich NATO.

Obecnie pojawia się bardzo szerokie spektrum zamówień dla firm z potencjałem innowacyjnym oraz przedsiębiorstw zajmujących się rozwiązaniami technologicznymi. Seminarium jest skierowane do firm specjalizujących się z zakresu:  cyberbezpieczeństwa i cyberprzestrzeni, AI, przetwarzania dużych zbiorów danych, analityki predykcyjnej, internetu rzeczy, nauczania maszynowego, rzeczywistości rozszerzonej, technologii bezprzewodowej, smart grid, RFID, elektroniki półprzewodnikowej, druku 3D, data mining, elektryfikacji i inteligentnej mobilności, technologii kwantowych itp., a także firm z sektora budowlanego i logistycznego.

Podczas spotkania przybliżony zostanie aspekt przetargów w ramach struktur NATO oraz zaprezentowane zostaną możliwości rozwojowe dla firm technologicznych w ramach oferowanych projektów badawczo-naukowych w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa proponowanych przez NATO i UE.

Gdzie i kiedy?

  • 9 listopada (czwartek), godz. 9:30-13:20.
  • Olivia Business Centre, Olivia Six, Aleja Grunwaldzka 472 D, Gdańsk
  • ZGŁOSZENIA – KLIK
9:30 – 10:00Rejestracja uczestników 
10:00 – 10:10Powitanie
10:00 – 11:10Zamówienia publiczne NATO szansą na ekspansję zagraniczną przedsiębiorstwArtur Dąbkowski Naczelnik Wydziału Międzynarodowych Organizacji i Zamówień Publicznych w Departamencie Handlu i Współpracy Międzynarodowej w Ministerstwie Rozwoju i Technologii
11:10 – 11:50Silnik innowacji NATO (wystąpienie online)płk. Michał Żołnierowicz Naczelnik Wydziału Współpracy Międzynarodowej w Departamencie Innowacji Ministerstwa Obrony Narodowej
11:50 – 12:20Sebastian Zimnol CEO w firmie Quantum Cybersecurity Group 
12:20 – 13:20Networking

Prelegenci

Artur Dąbkowski– Naczelnik Wydziału Międzynarodowych Organizacji i Zamówień Publicznych w Departamencie Handlu i Współpracy Międzynarodowej, Naczelnik Wydziału Międzynarodowych Organizacji i Zamówień Publicznych w Ministerstwie Rozwoju i Technologii, związany od lat z promocją gospodarczą i działalnością na rzecz wsparcia umiędzynarodowienia przedsiębiorstw. Pracownik i kierownik placówek zagranicznych byłego Ministerstwa Gospodarki (BRH, WEH, WPHI) działających w Indonezji, Malezji, Brunei Darussalam, Timorze Wschodnim i na Filipinach. Współzałożyciel Malezyjsko-Polskiej Rady Biznesu. Uczestniczył w pracach Komitetu Sterującego Izby Gospodarczej UE-Malezja w Kuala Lumpur oraz Komitetu Doradczego Europejskiej Izby Gospodarczej w Manili. Przedstawiciel Polski w Grupach Roboczych Rady UE ds. Surowców, a także w Międzynarodowych Grupach Badawczych ds. Metali Nieżelaznych (miedź, ołów, cynk), gdzie pełni funkcję Przewodniczącego Grupy Badawczej ds. Miedzi (ICSG) oraz Wiceprzewodniczącego Komitetu Statystycznego i Programowego Grupy Badawczej ds. Ołowiu i Cynku (ILZSG), orientalista. Współpracuje z instytucjami naukowymi (m.in. z Uniwersytetem Jagiellońskim, Uniwersytetem Warszawskim i Akademią Sztuki Wojennej) w zakresie tematyki promocji gospodarczej, biznesu międzykulturowego, umiędzynarodowienia przedsiębiorstw i ekspansji na rynki pozaeuropejskie. Autor publikacji dotyczących rynków azjatyckich, w tym publikacji turystycznych. Absolwent studiów Executive MBA Instytutu Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Prowadzi szkolenia w zakresie ekspansji zagranicznej przedsiębiorstw poprzez współpracę z organizacjami międzynarodowymi. 
płk. Michał Żołnierowicz -Naczelnik Wydziału Współpracy Międzynarodowej w Departamencie Innowacji Ministerstwa Obrony Narodowej. Pułkownik Michał Żołnierowicz jest naczelnikiem Wydziału Współpracy Międzynarodowej Departamentu Innowacji Ministerstwa Obrony Narodowej (DIn MON) w Warszawie. Przed objęciem tego stanowiska pełnił funkcję Głównego Specjalisty odpowiedzialnego za naukę i technologie oraz uzbrojenie w Pionie Polityki i Zdolności, Międzynarodowego Sztabu Wojskowego w Kwaterze Głównej NATO w Brukseli.Obszary jego specjalizacji obejmują m.in. międzynarodową współpracę naukowo-badawczą w dziedzinie obronności w ramach NATO, UE oraz kontaktach bilateralnych, proces planowania obronnego NATO, Europejski Fundusz Obronny, innowacyjność w projektach naukowo-badawczych w obszarze obronności, uwzględniającą wykorzystanie nowych i przełomowych technologii, funduszy kapitałowych oraz start-upy. 
Sebastian Zimnol CEO w firmie Quantum Cybersecurity GroupCEO, odpowiedzialny za zarządzanie relacjami strategicznymi . Jako Członek Zarządu reprezentuje firmę na zewnątrz i wpływa na decyzje związane z  polityką zarządzania i pozycjonowania firmy. Zajmuje się zdobywaniem i rozbudowywaniem sieci kontaktów biznesowych. Posiada ponad 20-letnie doświadczenie w zarządzaniu procesami IT, cyberbezpieczeństwie i zarządzaniu firmami o różnorodnym profilu biznesowym. 

Źródło: Agencja Rozwoju Pomorza 

Zostaw komentarz

Strona główna » NATO poszukuje innowacji i technologii. Weź udział w seminarium