Możliwość wydzierżawienia nieruchomości gruntowych w Porcie Morskim Łeba

Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni ogłosił pierwszy przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie na okres do 10 lat, nieruchomości gruntowych, położonych w granicach Portu Morskiego w Łebie wraz z umocnionym nabrzeżem.

Jak czytamy, przetarg odbędzie się 22 sierpnia 2023 r. o godzinie 10.00 w siedzibie Urzędu Morskiego w Gdyni. Przetarg dotyczy dokładnie działki nr 365/44 obręb 0002 (379 m2) oraz części nieruchomości gruntowej nr 365/78 obręb 0002 o łącznej powierzchni 3962 m2 wraz z umocniony nabrzeżem o powierzchni 667 m2. Obecnie nieruchomość jest w trwałym zarządzie UM w Gdyni.

Teren nieruchomości może być przeznaczony pod m.in. budowę dworca morskiego i innych obiektów związanych z gospodarką morską, w tym na potrzeby morskiej energetyki wiatrowej, portu serwisowego, bazy szybkiego reagowania, centrum operacji morskich. Ponadto dopuszcza się rozwój zabudowy o funkcjo biurowej, a także działalność stoczniową (obsługa, remont, slipowanie jednostek rybackich, jachtów komercyjnych i innych jednostek).

Nieruchomość można wydzierżawić na okres 10 lat. Stawka wywoławcza rocznego czynszu to 500 tys. zł netto.

Pełną dokumentację dotyczą nieruchomości oraz informacja o przetargu można znaleźć TUTAJ.

Źródło: UM w Gdyni

Strona główna » Możliwość wydzierżawienia nieruchomości gruntowych w Porcie Morskim Łeba