„Moje studia dla planety. Ożywczy żywioł wiatru i morza” – wręczenie nagród

Na ostatnim posiedzeniu zespołu „Uniwersytet Gdański dla Morskiej Energetyki Wiatrowej” rozstrzygnięto i wręczono nagrody w konkursie instagramowym Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego dla studentów i uczniów szkół ponadpodstawowych województwa pomorskiego „Moje studia dla planety. Ożywczy żywioł wiatru i morza”.

Nagrody osobiście odebrały licealistki-laureatki: Paulina Kankowska (I nagroda), Zofia Panek (II nagroda) i Anna Mach (III nagroda).

Laureatki
fot. Laureatki (w środku) wraz z organizatorami z UG

Laureaci-studentki i studenci UG: Ignacy Kitłowski (I nagroda), Jona Śliwowska (II nagroda) i Łucja Szczepanik (III nagroda), z powodu trwających zaliczeń, odebrali nagrody w późniejszym terminie.

Nagrody laureatkom wręczyli Prorektor ds. Studentów i Jakości Kształcenia UG dr. hab. Arnold Kłonczyński, prof. UG i Prodziekan ds. Kształcenia i Współpracy z Otoczeniem Wydziału Filologicznego UG dr hab. Joanna Jereczek-Lipińska, prof. UG.

– Doceniliśmy twórcze podejście do tematu wszystkich uczestników wyrażone zarówno w poetyckiej, której pojawiło się w konkursowych pracach dużo, jak i prozatorskiej formie – mówi prof. Joanna Jereczek-Lipińska, pomysłodawczyni konkursu. – Cieszymy się, że wszyscy uczestnicy znaleźli autentyczną inspirację w niełatwej marynistycznej tematyce, ujawnili w niej swoją wrażliwość i postrzeganie współczesnego świata. Mile zaskoczyła nas także jakość zdjęć, świadcząca o talentach fotograficznych wielu uczestników.

Wszystkie prace konkursowe można przeczytać na Instagramie @filologicznyug. Oznaczone są hasztagami: #studiadlaplanety #zywiolwiatruimorza #ugdlamorskiejenergetykiwiatrowej #filologicznyug #nafilologicznym.

Spotkanie było okazją do podziękowania laureatom, sponsorom i partnerom za owocną współpracę przy tym projekcie, promującym wsparcie UG dla odnawialnych źródeł energii, a także twórczość studentów oraz przyszłych, mamy nadzieję, studentów Uniwersytetu Gdańskiego.

Fundatorami nagród w konkursie byli partnerzy zewnętrzni: Polenergia S.A. (sponsor główny) i Energa. Grupa Orlen, jak również uniwersyteccy: Statek Badawczy Uniwersytetu Gdańskiego Oceanograf oraz Rektor Uniwersytetu Gdańskiego prof. dr hab. Piotr Stepnowski.

Wszystkim Laureatom i Uczestnikom konkursu serdecznie gratulujemy!

Organizator konkursu: Wydział Filologiczny Uniwersytetu Gdańskiego, ul. Wita Stwosza 51.

Partnerzy konkursu: Samorząd Województwa Pomorskiego, Zespół „Uniwersytet Gdański dla Morskiej Energetyki Wiatrowej”, Centrum Badań nad Gospodarką Morską UG, Polenergia S.A., Energa. Grupa Orlen, Statek Badawczy Uniwersytetu Gdańskiego Oceanograf.

Patronat: Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk, Rektor Uniwersytetu Gdańskiego prof. dr hab. Piotr Stepnowski, Prorektor ds. Współpracy i Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego dr hab. Sylwia Mrozowska, prof. UG, Dziekan Wydziału Filologicznego UG dr hab. Urszula Patocka-Sigłowy, prof. UG, Kierownik Centrum Badań nad Gospodarką Morską dr hab. Dorota Pyć, prof. UG.

Patronat medialny: Radio Mors i „Gazet Uniwersytecka”.

Inicjatorki i pomysłodawczynie: Prodziekan ds. Kształcenia i Współpracy z Otoczeniem Wydziału Filologicznego UG dr hab. Joanna Jereczek-Lipińska, prof. UG i Specjalistka ds. Promocji na Wydziale Filologicznym dr Anna Malcer-Zakrzacka.

Więcej informacji na stronie Wydziału FilologicznegoLINK

Źródło: Uniwersytet Gdański

Zostaw komentarz

Strona główna » „Moje studia dla planety. Ożywczy żywioł wiatru i morza” – wręczenie nagród