MI: Środki z KPO nie warunkują przygotowania zaplecza portowego pod offshore wind

Grupa posłów zwróciła się do Ministerstwa Infrastruktury z pytaniami o rozwój polskich portów na rzecz morskiej energetyki wiatrowej.

Na pytanie posłów odpowiedział Marek Gróbarczyk, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury (MI). Jak czytamy w odpowiedzi z lutego br. na interpelację nr 38578, resort stoi na stanowisku, że odpowiednio przygotowane polskie porty morskie powinny być tzw. „portami pierwszego wyboru” do obsługi instalacyjnej i serwisowej projektów morskich farm wiatrowych.

Porty to nie tylko domena rządu

Gróbarczyk przekonuje, że rozwój sektora offshore wind, w tym zaplecza portowego w obszarze zaplecza portowego offshore wind – nie należy wiązać wyłącznie z działaniami po stronie rządowej, czy ministerialnej.

-Kluczową rolę w tym procesie odgrywają podmioty branżowe, w tym deweloperzy morskich farm wiatrowych oraz operatorzy terminali. To właśnie oni budują morskie farmy wiatrowe, operują na komponentach turbin, i w tym celu wykorzystują dedykowaną infrastrukturę w portach – swoją działalnością biznesową bezpośrednio kształtując warunki niezbędne do przygotowania odpowiedniego zaplecza pod offshore wind w konkretnej lokalizacji, w konkretnym porcie – wskazuje.

W dniu 11 lutego 2022 r., Minister Aktywów Państwowych wystąpił do Ministra Infrastruktury z wnioskiem o zmianę uchwały Rady Ministrów nr 104/2021 z dnia 30 lipca 2021 r. w sprawie terminala instalacyjnego dla morskich farm wiatrowych (RM-06111-82-21), zmierzającą do uznania Portu Gdańsk jako lokalizacji terminala instalacyjnego, który ma powstać w terminie do dnia 1 czerwca 2025 r. Rada Ministrów w dniu 1 marca 2022 r. przyjęła uchwałę nr 38/2022 zmieniającą uchwałę w sprawie terminala instalacyjnego dla morskich farm wiatrowych (RM-06111-27-22), która wskazuje morski Port Gdańsk, jako lokalizację terminala instalacyjnego, przeznaczonego dla potrzeb organizacji procesu budowy i obsługi morskich farm wiatrowych na Bałtyku.

Trwa postępowanie przetargowe

Resort wyjaśnia dalej, że Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A. ogłosił w dniu 8 marca 2022 r. „przejrzyste i niedyskryminacyjne postępowanie” dotyczące wyboru dzierżawcy, bądź dzierżawców terenu lub terenów, który powstanie lub które powstaną w wyniku zalądowienia obszaru morskiego położonego w obrębie pozostającego we władaniu wydzierżawiającego portu, którego granice wyznaczone są w Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie ustalenia granicy portu morskiego w Gdańsku od strony morza, redy i lądu

-Postępowanie jest aktualnie w toku, do dnia 23 maja 2023 r. jest termin na złożenie ofert wiążących przez
zainteresowanych – informuje Gróbarczyk.

MI przypomina, że w Porcie Świnoujście ma zostać przygotowany terminal instalacyjny dla morskich farm wiatrowych, wykorzystywany przez PKN ORLEN. Umowa w tym zakresie została już zawarta z ZMP Szczecin i Świnoujście S.A

Finansowanie

Gróbarczyk wskazuje, że rozwoju sektora offshore wind – w tym także w obszarze zaplecza portowego offshore wind – nie należy wiązać wyłącznie z działaniami po stronie rządowej, czy ministerialnej. Kluczową rolę w tym procesie odgrywają podmioty branżowe, w tym deweloperzy morskich farm wiatrowych oraz operatorzy terminali. Dalej wyjaśnia, że od rzeczonych podmiotów należy oczekiwać podejmowania stosownych działań inwestycyjnych i angażowania odpowiednich środków finansowych w przygotowanie m.in. zaplecza portowego potrzebnego do obsługi projektów morskich farm wiatrowych, jakie planowane są w polskiej wyłącznej strefie ekonomicznej na Bałtyku.

W KPO zawarto inwestycje dotyczące przygotowania zaplecza portowego pod offshore wind w Polsce. Na przedmiotowe działanie, którego zakres czasowy sięga do III kw. 2026 r., przyjęto wydatkowanie na poziomie 437 mln EUR (całe działanie „B.2.2.3. Budowa infrastruktury terminalowej offshore”, które kompleksowo odnosisię do rozwoju funkcji instalacyjnej i serwisowej offshore wind w polskich portach morskich). Szacowany koszt terminala instalacyjnego wynosi ok. 250 mln euro.

-Niemniej, środków z KPO nie należy postrzegać, jako warunkujących przygotowanie zaplecza portowego pod offshore wind, lecz wspierających – albowiem, jak zostało już wielokrotnie wyjaśnione, niezmiennie kluczowe pozostają aktywności po stronie podmiotów branżowych (biznesowych) – czytamy w interpelacji.

Źródło: Sejm

Zostaw komentarz

Strona główna » MI: Środki z KPO nie warunkują przygotowania zaplecza portowego pod offshore wind