Litwa: Struktura dna Bałtyku odpowiednia dla MFW

Ministerstwo Energii Litwy poinformowało, że zakończono badania geologiczne i geofizyczne dna morskiego Morza Bałtyckiego, na obszarze którego powstanie pierwsza morska elektrownia wiatrowa w tym kraju. Struktura dna Bałtyku jest odpowiednia do rozwoju morskiej farmy wiatrowej, ale jest niejednorodna, dlatego badacze zalecają przyszłym deweloperom dodatkowe badania.

Badania struktury dna morskiego na Litwie zostały przeprowadzone przez ekspertów Garant Diving i Geobaltic. Od wyników badań zależy m.in wybór technologii wiatrowej. Resort informuje, że pierwsza i druga faza badań geologicznych wykazały, że struktura geologiczna dna morskiego w odległości 30 km od Połągi (Palanga) jest odpowiednia dla rozwoju morskiej farmy wiatrowej. Ponadto, lokalizacja nie znajduje się w aktywnej sejsmicznie strefie uskoków tektonicznych i nie pokrywa się z potencjalnymi strukturami naftowymi. W trzecim etapie badań oceniono właściwości gleby dna morskiego, które są ważne dla wyboru konstrukcji morskiej farmy wiatrowej, budowy kabli i rozwoju powiązanej infrastruktury.

W sumie wykonano 22 odwierty, z czego 20 odwiertów wykonano na głębokości do 3 metrów, a dwa pozostałe do 100 metrów. Badania laboratoryjne wykazały, że struktura geologiczna dna morskiego jest niejednorodna na całym obszarze. Dominują słabe, luźne i nasycone wodą gleby piaszczyste. Deweloperzy powinni wziąć to pod uwagę przy planowaniu tras kabli i wyborze infrastruktury wymaganej do prac budowlanych. Na obszarach występowania bardzo kruchych i nasyconych wodą gruntów piaszczystych badacze zalecają deweloperom przeprowadzenie bardziej szczegółowych badań geologiczno-inżynierskich w celu określenia zasięgu tych warstw.

Badanie dofinansowała UE

Badania geologiczno-inżynierskie i geotechniczne dna Bałtyku zostały sfinansowane z funduszy UE. Na prace przygotowawcze, finansowane z Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności oraz litewskiego budżetu państwa, przeznaczono łączną kwotę 11,54 mln euro.

Przypomnijmy, że Litwa przygotowuje się do budowy dwóch farm wiatrowych na Morzu Bałtyckim, każda o mocy wytwórczej 700 MW. Dwie elektrownie mogą zapewnić ok. połowy obecnego zapotrzebowania Litwy na energię elektryczną. Kraj ten liczy w szczególności na ograniczenie importu energii. Wybór dewelopera morskiej farmy wiatrowej o mocy 700 MW ma zostać ogłoszony jesienią 2023 r.

Zostaw komentarz

Strona główna » Litwa: Struktura dna Bałtyku odpowiednia dla MFW