Komisja Europejska chce przyspieszenia procedur w projektach morskich farm wiatrowych

Komisja Europejska (KE) zaleca, aby państwa członkowskie zwiększyły powierzchnię obszarów morskich, na których mogą być realizowane inwestycje związane z morską energetyką wiatrową. W planie jest także przyspieszenie procesu wydawania pozwoleń (ang. permitting).  

Jak wynika z rekomendacji dotyczących przyspieszenia procedur wydawania pozwoleń dla projektów OZE wraz z infrastrukturą towarzyszącą, państwa członkowskie powinny jak najszybciej rozpocząć identyfikację odpowiednich obszarów lądowych i morskich oraz przygotować plany dla obszarów przyspieszonego rozwoju OZE, zgodnie z art. 15b i 15c znowelizowanej w ubiegłym roku dyrektywy o odnawialnych źródłach energii (tzw. RED III).

Ponadto, KE wskazała, że planowanie przestrzenne obszarów morskich jest kluczowym narzędziem służącym do identyfikacji przyszłych obszarów lokalizacji instalacji OZE, a także ułatwiającym wielorakie wykorzystanie przestrzeni morskiej, w tym na rzecz ochrony środowiska morskiego. Przypomina, że zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiająca ramy planowania przestrzennego obszarów morskich, państwa członkowskie miały do 31 marca 2021 r. przyjąć krajowe plany zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich.

W rekomendacjach KE zachęca wszystkie państwa członkowskie, które wyznaczyły już krajowe cele w zakresie morskiej energetyki wiatrowej w swoich Krajowych Planach na rzecz Energii i Klimatu (KPEiK), aby określiły niezbędną przestrzeń morską oraz włączyły ją do swoich planów zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich.

Piaskownice regulacyjne

W opinii KE procedury wydawania pozwoleń stanowią znaczące bariery, które mogą utrudniać wdrażanie kluczowych innowacyjnych technologii dekarbonizacyjnych, niezbędnych do osiągnięcia neutralności klimatycznej. Wprowadzenie piaskownic regulacyjnych mogłoby sprzyjać innowacjom i utorować drogę do dostosowań regulacyjnych w celu ich uwzględnienia.

Co więcej, zapewnienie odpowiedniego poziomu zatrudnienia wykwalifikowanych kadr i wiedzy specjalistycznej na poziomie władz lokalnych i regionalnych odpowiedzialnych za oceny oddziaływania na środowiskowo i procesy wydawania pozwoleń, są kluczowymi warunkami przyspieszenia rozwoju projektów i wdrażania rozwiązań w zakresie OZE.

© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Rozpowszechnianie artykułu jest możliwe tylko za zgodą wydawcy BlueGreen Content Studio.

Zostaw komentarz

Strona główna » Komisja Europejska chce przyspieszenia procedur w projektach morskich farm wiatrowych