Kołodziejczyk: W 2024 r. planujemy zakończyć kontraktację komponentów dla MFW Bałtyk II i Bałtyk III

Norweski inwestor Equinor uczestniczy obecnie w rozwoju trzech projektów morskich farm wiatrowych w Polsce – MFW Bałtyk I, MFW Bałtyk II i MFW Bałtyk III. Michał Jerzy Kołodziejczyk, prezes Equinor w Polsce, informuje naszą redakcję, że w połowie roku 2024 planowane jest zakończenie okresu kontraktacji głównych komponentów dla projektów Bałtyk II i Bałtyk III. –Jednocześnie projekty te przygotowują się do pozyskania pozwoleń na budowę, których widoczne efekty na lądzie nastąpią już w tym roku. Zgodnie z planem rozpoczęcie prac morskich nastąpi w 2026 roku – wskazuje. Z kolei projekt MFW Bałtyk I powinien być gotowy do aukcji w 2025 roku. Inwestor posiada pozwolenie lokalizacyjne i umowę przyłączeniową z PSE, a aktualnie pracuje nad pozyskaniem decyzji środowiskowej.

Przedstawiciel Equinor w Polsce wskazuje, że 2023 był trudnym rokiem na mapie świata dla rynku energii odnawialnej, zwłaszcza dla morskiej energetyki wiatrowej.

– Jednak pomimo wielu przeciwności udało nam się osiągnąć sukcesy w obszarze offshore. Equinor w ubiegłym roku otworzył największą na świecie pływającą morską farmę wiatrową Hywind Tampen o mocy 88 MW, a także uruchomił największą na świecie morską farmę wiatrową Dogger Bank, której docelowa łączna moc wynosić będzie 3,6 GW. Co ważne – energia z Dogger Bank popłynęła za pośrednictwem systemu przesyłowego wysokiego napięcia prądu stałego (HVDC). Tym samym farma Dogger Bank stała się pierwszą na świecie farmą wiatrową wykorzystującą tę technologię do przesyłu energii – wyjaśnia Kołodziejczyk.

Podkreśla, że oba wydarzenia stawiają Equinor na pozycji światowego lidera, dostarczającego najnowocześniejszą technologię i będącego pewnym partnerem w zakresie budowy morskich farm wiatrowych w Polsce.

Kamienie milowe w projektach Bałtyk I, II i II

Ubiegły rok dla projektów MFW Bałtyk III i MFW Bałtyk II, realizowanych przez Equinor wspólnie z polską spółką Polenergią, upłynął pod kątem prowadzenia procesów kontraktacji głównych komponentów.

– W przypadku projektu MFW Bałtyk I zakończyliśmy trwające ponad rok badania wietrzności i natężenia fal. Zebrane dane oceaniczne i meteorologiczne pozwolą nam określić przewidywaną produkcję energii z farmy wiatrowej, a także stworzyć jej projekt od fundamentów po łopaty. Przeprowadziliśmy także prace geotechniczne i geofizycznie, polegające na badaniu dna morskiego pod wszystkie trzy projekty – podsumowuje.

„Rozwijając rynek morskich farm wiatrowych na Bałtyku czujemy się częścią lokalnej społeczności, dlatego angażujemy się w jej działania. W Łebie, gdzie powstaje nasza baza serwisowa stanowiąca centrum obsługi dla morskich farm wiatrowych na Bałtyku, w ubiegłym roku otworzyliśmy wspólnie z Polenergią, jedyne dostępne całorocznie w Polsce, Centrum Informacji o Morskich Farmach Wiatrowych Bałtyk”.

„Wspieramy również Łebski Klub Żeglarski w ramach globalnego sponsoringowego programu Equinor „Heroes of Tomorrow”, który skierowany jest do młodych ludzi pragnących rozwijać się w dziedzinie nauki, kultury i sportu”.

Cele Equinor na 2024 rok

Kołodziejczyk informuje, że w połowie roku 2024 inwestor planuje zakończyć okres kontraktacji głównych komponentów dla projektów Bałtyk II i Bałtyk III.

– Jednocześnie projekty te przygotowują się do pozyskania pozwoleń na budowę, których widoczne efekty na lądzie nastąpią już w tym roku. Zgodnie z planem rozpoczęcie prac morskich nastąpi w 2026 roku.

„Jeśli chodzi o projekt Bałtyk I, który jest najbardziej zaawansowanym projektem drugiej fazy, zgodnie z naszym założeniem, powinien być on gotowy do aukcji w 2025 roku. Posiadamy pozwolenie lokalizacyjne i umowę przyłączeniową z PSE. Aktualnie pracujemy nad pozyskaniem decyzji środowiskowej”.

Przedstawiciel inwestora podkreśla, że 2024 r. będzie także początkiem prac budowlanych bazy serwisowej w Łebie, która będzie obsługiwała powstające morskie farmy wiatrowe na Bałtyku.

Zostaw komentarz

Strona główna » Kołodziejczyk: W 2024 r. planujemy zakończyć kontraktację komponentów dla MFW Bałtyk II i Bałtyk III