Kępka: Chcemy uodpornić branżę offshore na ataki cybernetyczne

Cyberbezpieczeństwo jest kluczowe dla branży morskiej energetyki wiatrowej ze względu na jej znaczenie dla dostaw energii, gospodarki, środowiska i bezpieczeństwa społecznego. Dominik Kępka z polskiej firmy Solwit wskazuje, że doradcy technologiczni chcą w pierwszej kolejności uświadamiać o potencjalnych zagrożeniach, a w drugim kroku rekomendować zmiany, jakie powinny zostać wprowadzone, aby uodpornić branżę morską, w tym offshore wind, na ataki cybernetyczne. Solwit jest partnerem grupy roboczej „Cyberbezpieczeństwo oraz ochrona infrastruktury krytycznej” utworzonej w ramach Blue Baltic Community.

Zapobieganie atakom cybernetycznym i skuteczna ochrona systemów informatycznych i kontroli jest niezbędna, aby sektor ten mógł rozwijać się zgodnie z oczekiwaniami i zapewnić trwałość i bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej. Solwit tworzy i testuje rozwiązania informatyczne oraz świadczy usługi związane z oprogramowaniem dla wielu branż.

Dominik Kępka, senior B2B sales manager w Solwit, w komentarzu dla OffshoreWindPoland.pl informuje, że Solwit od wielu lat działa w obszarze cyberbezpieczeństwa.

-Na naszym pokładzie mamy zespół ekspertów, który chętnie dzieli się wiedzą oraz doświadczeniami – powiedział.

Podmiot chce wspomóc rozwój branży morskiej energetyki wiatrowej poprzez edukację oraz stworzenie rozwiązań, które ochronią infrastrukturę krytyczną jak i same firmy przez atakami ze strony cyberprzestępców.

-Wiedza zdobyta w projektach z innych branż pozwala na szybszą identyfikację zagrożeń w branży energetyki wiatrowej. Chcemy w pierwszej kolejności uświadamiać o potencjalnych zagrożeniach, a w drugim kroku rekomendować zmiany, jakie powinny zostać wprowadzone, aby uodpornić się na ataki – powiedział.

Solwit został partnerem merytorycznym grupy roboczej utworzonej w ramach Blue Baltic Community, inicjatywy Gdańskiego Inkubatora Przedsiębiorczości STARTER. Celem spotkań grup roboczych jest przedstawienie innowacji technologicznych mogących mieć zastosowanie w branży morskiej oraz branży MEW. Poprzez przedstawienie możliwości technologicznych, innowacyjnych rozwiązań oraz metod wykorzystywanych w innych branżach, Inkubator STARTER chce rozpocząć dialog pomiędzy branżą morską i MEW oraz pozostałymi sektorami w celu wypracowania nowych kontaktów i współpracy. Jakie są oczekiwania Solwit względem efektów prac Blue Baltic Community?

-Zdecydowanie podniesienie świadomości uczestników, wymiana wiedzy oraz nawiązanie współpracy z partnerami, którzy potrzebują wsparcia w zakresie cyberbezpieczeństwa – mówi Kępka

Cyberbezpieczeństwo jest ważne dla sektora morskiej energetyki wiatrowej z wielu powodów. Morska energetyka wiatrowa to część infrastruktury krytycznej, która dostarcza energię elektryczną do wielu obszarów, a zakłócenia w jej działaniu mogą mieć poważne skutki dla gospodarki i społeczeństwa. Ataki cybernetyczne mogą prowadzić do przerw w dostawach energii, co wpływa na stabilność sieci energetycznej. Budowa i utrzymanie farm wiatrowych na morzu wiąże się z dużymi inwestycjami finansowymi. Ataki cybernetyczne mogą spowodować straty finansowe i opóźnienia w rozwoju projektów, co może wpłynąć na opłacalność sektora.

Farmy wiatrowe na morzu zwykle są obsługiwane przez pracowników, którzy przebywają na platformach lub statkach. Ataki cybernetyczne mogą prowadzić do sytuacji, w których pracownicy są narażeni na zagrożenia dla swojego bezpieczeństwa, na przykład w wyniku sabotowania systemów sterowania czy awarii sprzętu.

Farmy wiatrowe na morzu często znajdują się na obszarach międzynarodowych wodach terytorialnych. Dlatego współpraca międzynarodowa w dziedzinie cyberbezpieczeństwa jest istotna, aby zapewnić ochronę przed atakami i zagrożeniami cybernetycznymi.

Zostaw komentarz

Strona główna » Kępka: Chcemy uodpornić branżę offshore na ataki cybernetyczne