Kadry dla offshore wind. Stanowisko Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy

Pomorska Wojewódzka Rady Rynku Pracy opublikowała stanowisko w kontekście rozwoju sektora morskiej energetyki wiatrowej. Rada dostrzega potrzebę promowania i upowszechniania wiedzy w zakresie branży offshore wind, w szczególności wśród młodzieży.

Przygotowanie kadr dla morskiej energetyki wiatrowej stanowi obligo dla regionu, aby ta branża mogła się rozwijać w województwie pomorskim. To jeden z najszybciej rozwijających się sektorów energetyki w Europie i kraju, a nasz region ma doskonałe warunku dla offshore. Morskie farmy wiatrowe mają potencjał przynieść wiele korzyści ekonomicznych, ekologicznych i społecznych. Jednak aby to mogło zaistnieć, potrzebni są specjaliści – pisze Emilia Kordek z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

Pomorska Wojewódzka Rada Rynku Pracy przygotowała stanowisko w odniesieniu do rozwoju sektora morskiej energetyki wiatrowej, który jest wielką szansą rozwojową dla regionalnego rynku pracy. Poniżej zestawienie najważniejszych kwestii.

Zwiększone zapotrzebowanie na wykształcone kadry

Aby wykształcić specjalistów konieczny będzie rozwój odpowiednich kierunków w szkołach branżowych, technikach i uczelniach wyższych. Istotna będzie również budowa efektywnego systemu szkoleniowego, programy przekwalifikowania zawodowego, podnoszenia kwalifikacji czy wypełniania luk kompetencyjnych. To wszystko wymaga współpracy i wsparcia ze strony pracodawców, a także wypracowania rozwiązań systemowych, które będą umożliwiały koordynację działań pomiędzy poszczególnymi podmiotami.

W uchwale pokreślono również tendencję demograficzną, która oddziałuje niekorzystnie na lokalne zasoby talentów. Istnieje duże prawdopodobieństwo konieczności pozyskiwania specjalistycznego personelu z innych państw. Jednak obecnie dostępne bogate zaplecze kadrowe z doświadczeniem w przemyśle stoczniowym, powinno zostać w wysokim stopniu wykorzystane przy rozbudowie morskich farm wiatrowych, jak i infrastrukturze towarzyszącej.

W przedmiotowym dokumencie PWRRP odnosiła się z uznaniem do działań mających na celu zabezpieczenie kadr dla branży MEW, realizowanych przez Samorząd Województwa Pomorskiego, takich jak: inicjatywy Pomorskiej Platformy Rozwoju Morskiej Energetyki Wiatrowej na Bałtyku, organizacji Edukacyjnych Targów Kariery EDU OFFSHORE WIND 2023, czy inicjatywy Pomorskiego Centrum Kompetencji Morskiej Energetyki Wiatrowej.

PWRRP dostrzega potrzebę promowania i upowszechniania wiedzy w zakresie branży offshore wind, w szczególności wśród młodzieży.

Uchwałę można przeczytać TUTAJ.

Artykuł opublikowany dzięki uprzejmości Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

Zostaw komentarz

Strona główna » Kadry dla offshore wind. Stanowisko Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy