Inwestycje infrastrukturalne – miliardy popłyną na Pomorze

7 lipca br. w Monitorze Polskim ukazała się uchwała Rady Ministrów, która ustanawia wieloletni program inwestycji infrastrukturalnych na Pomorzu. Są one niezbędne w kontekście rozwoju morskich elektrowni wiatrowych na Morzu Bałtyckim oraz elektrowni jądrowej na terenie gminy Choczewo.

Uchwała nr 103 z dnia 20 czerwca 2023 r. zakłada ustanowienie „Programu wspierania inwestycji infrastrukturalnych w związku z realizacją kluczowych inwestycji w zakresie strategicznej infrastruktury energetycznej, w tym elektrowni jądrowej, w województwie pomorskim”. Inwestycje będą realizowane w latach 2023-2029, a wykonawcami programu będą: Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni, Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad oraz spółka PKP Polskie Linie Kolejowe. Wykonanie programu koordynuje Pełnomocnik Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej.

Program jest finansowany ze środków budżetu państwa. Łączny limit wydatków wynosi 4 761 777 307 zł,
w tym:
1) w 2023 r. – 7 284 828 zł;
2) w 2024 r. – 33 325 900 zł;
3) w 2025 r. – 103 215 563 zł;
4) w 2026 r. – 965 272 893 zł;
5) w 2027 r. – 1 804 719 686 zł;
6) w 2028 r. – 1 549 334 712 zł;
7) w 2029 r. – 298 623 725 zł.

W opisie programu wskazano, że w województwie pomorskim są przygotowywane i realizowane również – poza elektrownią jądrową – inwestycje w zakresie strategicznej infrastruktury energetycznej, związanej z rozwojem morskich farm wiatrowych. Na terenie Pomorza prowadzone są już inwestycje służące przyłączeniu tych elektrowni, a także elektrowni jądrowej do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. Wyżej wymienione działania są realizowane m.in. przez operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego – Polskie Sieci Elektroenergetyczne, który m.in. dokona budowy albo rozbudowy
stacji elektroenergetycznych Krzemienica, Choczewo, Słupsk czy Gdańsk, a także wybuduje, przebuduje lub zmodernizuje linie elektroenergetyczne, takie jak linia 400 kV Żarnowiec – Gdańsk I/Gdańsk Przyjaźń – Gdańsk Błonia, 400 kV Gdańsk Błonia – Olsztyn Mątki, 400 kV Choczewo – nacięcie linii Gdańsk Błonia – Grudziądz Węgrowo, 400 kV Gdańsk Przyjaźń – Choczewo czy 400 kV Żydowo Kierzkowo – Gdańsk Przyjaźń.

-Zarówno operator systemu przesyłowego elektroenergetycznego, jak i inwestorzy budujący morskie elektrownie wiatrowe dla prowadzenia inwestycji będą potrzebować dostępu do infrastruktury kolejowej, drogowej oraz hydrotechnicznej, której finansowanie zapewnia program – czytamy.

Realizacja programu inwestycyjnego ma zapewnić m.in. rozwój społeczno-gospodarczy województwa pomorskiego, jego powiatów oraz gmin, w szczególności gmin: Choczewo, Gniewino, Wejherowo,
Nowa Wieś Lęborska, Łęczyce, Wicko, Łeba i Krokowa.

Źródło: Monitor Polski

Zostaw komentarz

Strona główna » Inwestycje infrastrukturalne – miliardy popłyną na Pomorze