Ignitis Renewables i CIP chcą razem wystąpić w estońsko-łotewskich aukcjach offshore

Spółki Ignitis Renewables i Copenhagen Infrastructure Partners zawarły partnerstwo w celu wzięcia udziału w estońskich i łotewskich aukcjach związanych z morską energetyką wiatrową.


Spółka zależna Ignitis Renewables, należąca do Ignitis Group, oraz Copenhagen Infrastructure Partners (CIP) podpisały umowę o współpracy wyłącznie w zakresie możliwości rozwojowych związanych z morską energetyką wiatrową w Estonii i na Łotwie. Celem inwestorów jest wspólne złożenie oferty w nadchodzących przetargach offshore wind w tych krajach. Partnerstwo wykorzystuje wiodącą pozycję rynkową Ignitis Group w regionie Morza Bałtyckiego oraz globalną wiedzę CIP w zakresie morskiej energetyki wiatrowej.

Przyjęcie przez Estonię ram prawnych dla morskich farm wiatrowych utorowało drogę do wykorzystania potencjału offshore wind w tym kraju. W międzyczasie Łotwa kontynuuje rozwój ustawodawstwa. Ignitis Renewables i CIP dążą do tego, by stać się aktywnym i długoterminowym partnerem w transformacji energetycznej w regionie Morza Bałtyckiego.

Firmy będą wspierać wysiłki na rzecz rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Estonii i na Łotwie, koncentrując się na utworzeniu lokalnego centrum wiedzy i wykwalifikowanych kadr.

-Strategiczne partnerstwo z CIP, największym na świecie zarządzającym funduszami dedykowanymi inwestycjom typu greenfield w energię odnawialną i światowym liderem w dziedzinie morskiej energetyki wiatrowej, pozwoli nam być na silnej pozycji podczas rozwijania projektów morskich w Estonii i na Łotwie – powiedział Darius Maikštėnas, CEO Ignitis Group.

Dodał: „W zaktualizowanej długoterminowej strategii korporacyjnej Ignitis Group, która została zaprezentowana w maju tego roku, opisujemy sektor energetyczny jako ekosystem i nasze zaangażowanie w maksymalizację zrównoważonej wartości. Tym samym aktualizujemy nasz cel, którym jest stworzenie w 100% zielonego i bezpiecznego ekosystemu energetycznego dla obecnych i przyszłych pokoleń. Nasza strategia koncentruje się na dostarczeniu 4-5 GW zainstalowanych zielonych i elastycznych mocy do 2030 roku”.

-CIP zamierza zbadać możliwości, które wykorzystują znaczny potencjał wzrostu Estonii i Łotwy w zakresie technologii odnawialnych, w tym Power-to-X. CIP wierzy, że morska energetyka wiatrowa może odegrać kluczową rolę w osiągnięciu przez oba kraje swoich celów i przekształceniu regionu bałtyckiego w długoterminowe, samowystarczalne centrum zielonej energii – powiedział Ole Kjems Sørensen, partner w CIP i szef funduszu New Markets Fund.

Ignitis Renewables wybuduje pierwszą farmę na Litwie z Ocean Winds

Warto przypomnieć, że Ignitis Renewables z partnerem strategicznym Ocean Winds złożyła najwyższą ofertę w przetargu na litewski projekt morskiej elektrowni wiatrowej o mocy 700 MW. Tym samym oczekuje się, że spółki zostaną ogłoszone wstępnym wykonawcą farmy offshore. Wartość oferty wyniosła 20 mln euro. Obszar morski przeznaczony pod budowę farmy offshore znajduje się w odległości około 30-36 kilometrów od litewskiego wybrzeża Morza Bałtyckiego i zajmuje powierzchnię około 120 km2. Oczekuje się, że po uruchomieniu do 2030 r., morska farma wiatrowa o mocy 700 MW będzie generować do 3 TWh zielonej energii elektrycznej rocznie, co zaspokoi nawet jedną czwartą obecnego zapotrzebowania Litwy na energię elektryczną.

Po pomyślnym przejściu procedury kontroli interesów bezpieczeństwa narodowego, Ignitis Renewables i Ocean Winds będą zobowiązane do utworzenia spółki. Otrzyma ona pozwolenie na rozwój i eksploatację oraz prawo do korzystania z obszaru morskiego przez 41 lat.

W aukcji pojawił się polski akcent – polski koncern Orlen potwierdził naszej redakcji, że ofertę w aukcji złożyła też spółka ORLEN Neptūnas.

Zostaw komentarz

Strona główna » Ignitis Renewables i CIP chcą razem wystąpić w estońsko-łotewskich aukcjach offshore