HELCOM publikuje nowe wskaźniki do oceny stanu ekosystemu Bałtyku

Na stronie Helcom pojawiły się nowe wskaźniki dotyczące stanu środowiska Morza Bałtyckiego. Nowe wskaźniki obejmują m.in. liczebność i rozmieszczenie morświnów, ilość śmieci na plażach, stężenie tlenu w płytkich wodach, a także stężenie miedzi. Wcześniej nie było porozumienia ani metodologii oceny stanu tych zagadnień.

Komisja Helsińska (HELCOM) jest organem powołanym na mocy art. 19 Konwencji o ochronie środowiska morskiego obszaru Morza Bałtyckiego z dnia 9 kwietnia 1992 r.  Jej zadaniem jest m.in. określanie kryteriów kontroli zanieczyszczenia, zadań zmierzających do redukcji zanieczyszczenia oraz zadań dotyczących środków, zwłaszcza tych, które są określone w załączniku III konwencji.

Wskaźnik oceny stanu ekosystemu bałtyckiego

Łączna liczba wskaźników wynosi obecnie 59 i obejmuje kilka głównych elementów ekosystemu Morza Bałtyckiego, w tym siedliska pelagiczne i bentosowe, ryby, ptaki wodne i ssaki morskie, a także szereg presji wywołanych przez człowieka.

Kilka nowych wskaźników stosuje wstępne wartości progowe (na przykład dla hałasu podwodnego), a tam, gdzie to możliwe, wartości progowe zostały dostosowane do procesów ogólnounijnych. Po raz pierwszy zastosowano wartości progowe dla liczby utopionych ssaków i ptaków wodnych w narzędziach połowowych.

Wskaźniki HELCOM są opracowywane w celu oceny stanu elementów różnorodności biologicznej, oceny innych istotnych czynników stanu środowiska, oceny presji wywieranej przez człowieka na Morze Bałtyckie oraz wspierania szerszych ocen i przeglądów w regionie.

Źródło: Helcom

Zostaw komentarz

Strona główna » HELCOM publikuje nowe wskaźniki do oceny stanu ekosystemu Bałtyku