Green Energy Tricity – porozmawiajmy o technologiach

Zapraszamy do udziału w konferencji Green Energy Tricity organizowanej przez Grupę Technologiczną ASE. Wydarzenie odbędzie się 26-27 września w Gdańsku.

Uczestnicy konferencji dowiedzą się w jaki sposób konkretne rozwiązania OZE i technologie wodorowe sprawdzą się najlepiej w biznesie. Poznaj wpływ nowoczesnych technologii energetycznych na wyniki raportowania ESG i przygotuj swoją firmę na nadchodzące zmiany.

Tematyka dyskusji

Konferencja składa się z 6 paneli dyskusyjnych, z których każdy obejmuje prelekcję eksperta i dyskusję prowadzoną przez 5 specjalistów z branży. Dodatkowo odbędzie się zorganizowany spacer po kampusie ASE, gdzie pokazane będzie wykorzystanie nowoczesnych technologii.

Energia

Ostatnie lata pokazały nam, jak ważna jest optymalizacja kosztów energii elektrycznej. W tym panelu omówione zostaną najnowsze rozwiązania w zakresie magazynowania i poprawy jakości energii, które pomagają zwiększyć efektywność i niezależność energetyczną. Dodatkowo zaprezentowany zostanie autorski przemysłowy magazyn energii Energate od Elmech w praktyce. Grupa ASE opowie także, jak uzyskać dodatkową energię ze źródła innego niż standardowy system, jak obniżyć koszty energii i jak ją magazynować oraz jak poruszać się po rynku taryf.

Wodór

Uniezależnienie się od paliw kopalnych dzięki OZE daje szanse na zrewolucjonizowanie rynku energetycznego. Wodór, uznawany jako nośnik energetyczny przyszłości, znajduje coraz więcej rozwiązań w przemyśle (m.in. jako zamiennik gazu w procesach wymagających dekarbonizacji) i transporcie jako paliwo. Panel zostanie poprowadzony przez firmy Biproraf oraz EKO-KONSULT, które jako jedne z nielicznych w Polsce mają doświadczenie w realizacji inwestycji wodorowych, takich jak produkcja wodoru w oparciu o proces elektrolizy czy stacje tankowania wodorem, od koncepcji i studium wykonalności poprzez projekt aż po uruchomienia i serwisy.

ESG i finansowanie

W związku ze wzrostem znaczenia zrównoważonego rozwoju raportowanie danych niefinansowych może stanowić istotny czynniki decyzji inwestycyjnych. Presja społeczna, ukierunkowanie przepływów finansowych i wzrost liczby regulacji prawnych powodują, że wkrótce niemal każda firma będzie musiała zmierzyć się z raportowaniem ESG. Podczas tego panelu nasi eksperci opowiedzą o raportowaniu pozafinansowym w obliczu aktualnych przepisów. Poruszą również temat możliwości finansowania dotacyjnego oraz komercyjnego dla proponowanych rozwiązań energetycznych, które spełniają kryteria zrównoważonego rozwoju.

Wind of change

Energia z wiatraków na lądzie to najtańsza energia dostępna dziś na rynku. Energetyka wiatrowa była jedną z najdynamiczniej rozwijających się gałęzi energetyki odnawialnej w Polsce, jednak jedna decyzja polityczna na lata ją niemal całkowicie zablokowała. Dziś wchodzą w życie nowe regulacje, które na nowo mają rozbudzić rynek wiatrakowy, nie tylko na lądzie ale i na morzu. Może więc warto zainwestować w swoje farmy wiatrowe, albo w usługi na rzecz energetyki wiatrowej. A może najlepszym sposobem na zabezpieczenie tanich dostaw energii dla własnego biznesu są umowy PPA z farmami wiatrowymi? Jak zarobić na usługach dla morskiej energetyki wiatrowej? Czy wiatraki będą produkować zielony wodór? Między innymi na te pytania eksperci odpowiedzą podczas czwartej sesji GET.

EPC, czyli realizacja instalacji pod klucz

Realizacja projektów inżynierskich pod klucz oparta na innowacyjnych technologiach dla przedsiębiorstw produkcyjnych i klientów z branży Oli&Gas, transportowej oraz OZE obejmuje m.in. realizację inwestycji, integrację technologii, zapewnienie bezpieczeństwa, rozruchy, testy i nadzór inwestorski. Na podstawie case study zostaną przedstawione dotychczasowe realizacje firmy Biproraf i ASE ATEX i ich wpływ na przedsiębiorstwa.

Zero emission heating (ENG)

Wyzwaniem dla przedsiębiorstw w naszej szerokości geograficznej jest znalezienie rozwiązań w zakresie ogrzewania pozwalających zrezygnować z wykorzystania paliw kopalnych m.in. gazu ziemnego. Rosnące opłaty za emisję gazów cieplarnianych i oczekiwania partnerów biznesowych, co do zmniejszenia śladu węglowego, wymuszają zmianę źródła energii na odnawialne. Podczas panelu zostaną przedstawione sposoby wykorzystania energii elektrycznej w zakładach przemysłowych tak, aby inwestycja w zeroemisyjną instalację grzewczą wiązała się z obniżeniem kosztów eksploatacji. Panel prowadzony w języku angielskim.

Konferencja Green Energy Tricity organizowana jest w Gdańsku, gdzie znajduje się główna siedziba Grupy Technologicznej ASE. To właśnie tutaj projektowane są m.in. elementy do morskich farm wiatrowych oraz prowadzone są prace nad instalacjami do produkcji i dystrybucji wodoru.

Zostaw komentarz

Strona główna » Green Energy Tricity – porozmawiajmy o technologiach