ETIPWind: Konkurencyjność energetyki wiatrowej w Europie

Wytwarzanie energii elektrycznej z turbin wiatrowych w UE pozwoliło uniknąć emisji 138 mln ton CO2 w 2022 r. , z kolei tylko branża energetyki wiatrowej zapewniła aż 300 tys. miejsc pracy w UE. Konkurencyjność europejskiej energetyki wiatrowej jest głównym tematem raporty Delloitte przygotowanym na zlecenie Europejskiej Platformy Technologii i Innowacji w zakresie Energii Wiatrowej (ETIPWind).

Jest to pierwszy raport na temat konkurencyjności europejskiej energetyki wiatrowej, który będzie przygotowywany co roku. Pierwszy materiał opisuje postępy w zakresie wskaźników konkurencyjności sektora energetyki wiatrowej, w tym instalacji wiatrowych, wkładu energetyki wiatrowej w PKB UE, bilansu handlowego, miejsc pracy lub wydatków na badania i rozwój.

Europejska Platforma Technologii i Innowacji w zakresie Energii Wiatrowej (ETIPWind) została ustanowiona w 2016 r. Zapewnia publiczną platformę dla interesariuszy energetyki wiatrowej w celu określenia wspólnych priorytetów w zakresie badań i innowacji oraz wspierania przełomowych innowacji w sektorze. Jego zalecenia podkreślają kluczową rolę energii wiatrowej w transformacji energetycznej Europy. Informuje one decydentów politycznych o tym, jak utrzymać światową pozycję Europy w dziedzinie energetyki wiatrowej oraz aby energia wiatrowa spełniała cele UE w zakresie klimatu i energii.

ETIPWind w ramach umowy zawartej z Komisją Europejską, wspólnie z firmą Deloitte opracowała raport opisujący postępy w zakresie kilku wskaźników konkurencyjności sektora energetyki wiatrowej, w tym instalacji wiatrowych (zarówno lądowych, jak i morskich), udziału energii wiatrowej w PKB UE, bilansu handlowego, miejsc pracy czy wydatków na badania i innowacje.

Najważniejsze informacje płynące z raportu:

 1. Obroty przemysłu w 2022 r. wyniosły 68,6 mld euro, obejmuje to przychody od wszystkich producentów turbin wiatrowych, deweloperów i producentów komponentów,
 2. 58% obrotów przemysłu wiatrowego stanowi wartość dodaną dla gospodarki UE (40,3 mld euro),
 3. 42% obrotów generują dostawcy spoza UE, w tym europejskie firm z zakładami produkcyjnymi za granicą,
 4. Na każde 1000 euro przychodów generowanego przez sektor energetyki wiatrowej prawie 600 euro pozostaje w UE,
 5. Udział przemysłu wiatrowego w PKB UE w 2022 r. wyniósł 41,8 mld euro (wkład bezpośredni + wkład pośredni + podatki niezwiązane z korzyściami korporacyjnymi),
 6. Branża wiatrowa wygenerowała 2,2 mld euro zysków dla gospodarki UE w 2022 r. na każdy GW zainstalowanej mocy w lądowej energetyce wiatrowej i 2,5 mld euro na każdy nowy GW mocy w morskiej energetyce wiatrowej,
 7. Oznacza to, że średnio każda nowa turbina na lądzie dodała gospodarce UE 9,2 mln euro, a każda nowa turbina na morzu 20,3 mln euro,
 8. W 2022 roku branża energetyki wiatrowej zapłaciła 7 mld euro podatków,
 9. W 2022 r. energetyka wiatrowa zapewniła 300 000 miejsc pracy w UE. Liczba osób zatrudnionych w branży utrzymuje się od 2019 roku na stabilnym poziomie, nawet w czasie COVID-19 i kryzysów energetycznych w Europie,
 10. Branża wiatrowa eksportuje towary i usługi o wartości 9 miliardów euro,
 11. Branża wiatrowa zmniejszyła inwestycje w badania naukowe i innowacje od 2019 r. ze średnio 5% do 3,12% w 2022 r. Jest to nadal powyżej unijnego progu wynoszącego 2,3% PKB na badania i innowacje,
 12. W 2021 r. w Europie zarejestrowano tylko 83 patenty w sektorze energetyki wiatrowej (na podstawie najnowszych dostępnych danych),
 13. Wytwarzanie energii elektrycznej z turbin wiatrowych pozwoliło uniknąć emisji 138 mln ton CO2 w 2022 r. Co przekłada się na 11,5 mld euro kosztów emisji, przy założeniu średniej ceny uprawnień do emisji CO2 w UE w 2022 r. wynoszącej 80,8 euro/tCO2,
 14. Prognozuje się, że energetyka wiatrowa może wnieść 104,2 mld euro do PKB UE do 2030 r. zgodnie z planem REPowerEU. Jest to 2,5 raz więcej niż w 2022 r.

Źródło: Materiał opublikowany dzięki uprzejmości Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego

Zostaw komentarz

Strona główna » ETIPWind: Konkurencyjność energetyki wiatrowej w Europie