Cztery oferty w przetargu na przeprowadzenie monitoringu morświnów na obszarze MFW Baltica

Trzy firmy i jedno konsorcjum są zainteresowane wykonaniem dla spółek Elektrownia Wiatrowa Baltica 2 i Elektrownia Wiatrowa Baltica 3 monitoringu morświnów przed rozpoczęciem i w trakcie budowy MFW Baltica, inwestycji realizowanej wspólnie przez Ørsted i PGE. Otwarcie ofert nastąpiło 26 kwietnia br.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego oferty złożyli:

  • PM Ecology Sp. z o.o. – łączna cena całkowita dla zamówienia podstawowego oraz opcji nr 1-4  – 36 518 700,00 zł brutto;
  • Konsorcjum: MAG Offshore Sp. z o. o. (lider), ELECOM sp. z o. o., PROFESEA Sp. z o. o. – łączna cena całkowita dla zamówienia podstawowego oraz opcji nr 1-4 – 14 386 490,71 euro brutto;
  • HaskoningDHV Polska Sp. z o.o. – łączna cena całkowita dla zamówienia podstawowego oraz opcji nr 1-4 – 46 727 797,16 zł brutto;
  • MEWO S.A. – łączna cena całkowita dla zamówienia podstawowego oraz opcji nr 1-4 – 18 264 036,30 zł brutto.

Jako termin wykonania zamówienia wskazano 31 grudnia 2029 r.

Jak informowaliśmy na łamach offshorewindpoland.pl, potencjalny wykonawca będzie zobowiązany do wykonania następujących usług:

  • przeprowadzenie monitoringu morświnów na obszarze MFW Baltica i obszarach położonych w odległości 18-20 km od farmy, a także na obszarze Natura 2000 Ostoja Słowińska,
  • oraz ewentualnych zakresach dodatkowych zleconych w ramach Opcji nr 1, Opcji nr 2, Opcji nr 3 i Opcji nr 4.

Jak wynika z dokumentacji przetargowej:

  • Opcja nr 1 obejmuje wydłużenie monitoringu przed rozpoczęciem budowy (przed etapem budowy) o okres maksymalnie 3 miesięcy;
  • Opcja nr 2 obejmuje wydłużenie monitoringu na etapie budowy MFW Baltica 2, o okres maksymalnie 12 miesięcy względem okresu 36 miesięcy monitoringu na etapie budowy MFW Baltica 2;
  • Opcja nr 3 obejmuje monitoring morświnów na etapie budowy na obszarze MFW Baltica 3. Monitoring będzie prowadzony przez 36 miesięcy z możliwością skrócenia tego okresu;
  • Opcja nr 4 obejmuje roczny monitoring morświnów na obszarze MFW Baltica 2+.

MFW Baltica

Morska Farma Wiatrowa Baltica o łącznej mocy do 2,5 GW powstaje w dwóch etapach: Baltica 2 o mocy ok. 1,5 GW i Baltica 3 o mocy ok. 1 GW. Ørsted i PGE planują zakończenie budowy etapu Baltica 2 do końca 2027 r. natomiast etapu Baltica 3 do 2030 r.

Zostaw komentarz

Strona główna » Cztery oferty w przetargu na przeprowadzenie monitoringu morświnów na obszarze MFW Baltica