Choczewo. Gmina napędzana wiatrem – rusza III edycja programu

10 kwietnia 2024 r. w Choczewie odbędzie się spotkanie rozpoczynające kolejną edycję programu „Choczewo. Gmina napędzana wiatrem”. Podczas spotkania organizatorzy przekażą informacje o zasadach i harmonogramie realizacji programu wspieranego przez inwestorów w sektorze morskich farm wiatrowych.

Spotkanie odbędzie się w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Choczewie (ul. Szkolna 2).

Choczewo. Gmina napędzana wiatrem

Przypomnijmy, że podmioty realizujące na terenie gminy Choczewo budowę infrastruktury na potrzeby
wyprowadzenia mocy z morskich farm wiatrowych, podjęły kilka lat temu wspólną decyzję o uruchomieniu programu „Choczewo. Gmina napędzana wiatrem”. Jego celem jest wsparcie społeczności gminy Choczewo przez operatorów morskich farm wiatrowych, które będą rozwijane na polskich wodach Morza Bałtyckiego.

Lokalne społeczności mogą w ramach programu uzyskać dofinansowanie do projektów w wybranych obszarach.

Projekty w ramach II edycji obejmowały takie obszary jak:

 • inicjatywy społeczne, rozwój społeczny – rozwój aktywności społecznej, wsparcie dla rozwoju
  kompetencji lokalnych liderów, wspieranie realizacji oddolnych inicjatyw społecznych, działania
  i programy społeczne skierowane do różnych grup mieszkańców (np. seniorów, rodzin, dzieci,
  dot. integracji międzypokoleniowej),
 • bezpieczeństwo – wsparcie dla lokalnych jednostek OSP (doposażenie i szkolenia), programy
  szkoleniowe i edukacyjne, wspieranie bezpieczeństwa na wodzie (WOPR), wspieranie inicjatyw
  (szczególnie oddolnych) poprawiających bezpieczeństwo mieszkańców, rozwój infrastruktury
  wpływającej na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców Choczewa. Dofinansowanie inwestycji
  możliwe w sytuacji, kiedy inwestycja jest prowadzona lub znajduje się w planach inwestycyjnych
 • wsparcie sołectw – wsparcie lokalnych miejsc spotkań, poprzez doposażenie służące realizacji
  działań na rzecz mieszkańców wynikających z ich potrzeb i rozwinięcie oferty dla społeczności
  lokalnej. Ewentualne dofinansowanie inwestycji możliwe w sytuacji, kiedy inwestycja jest
  prowadzona lub znajduje się w planach inwestycyjnych,
 • dziedzictwo kulturowe – wspieranie inicjatyw mających na celu kultywowanie oraz promowanie
  lokalnych elementów dziedzictwa kulturowego (np. ścieżki edukacyjne, informatory, inicjatywy
  promujące kulturę lokalną, programy edukacyjne),
 • ochrona środowiska i edukacja ekologiczna – wspieranie inicjatyw i działań na rzecz ochrony
  środowiska, w tym realizacja programów edukacji ekologicznej wzmacniających postawy
  proekologiczne wśród mieszkańców,
 • rozwój dzieci i młodzieży – wspieranie organizacji działających na rzecz dzieci i młodzieży oraz
  wspieranie prowadzenia działań i programów kierowanych do dzieci i młodzieży z gminy
  Choczewo (np. zajęcia dodatkowe, pozalekcyjne, zajęcia sportowe, programy zajęć dla dzieci w
  sołectwach), ze szczególnym uwzględnieniem działań włączających dzieci i młodzież do
  aktywnego projektowania i realizowania programów. W tym podobszar: małe granty
  młodzieżowe przeznaczone na finansowanie przygotowania i realizacji inicjatyw młodzieżowych.

W 2023 r. zgłoszono 111 pomysłów, które przekształciło się we wsparcie dla 68 projektów, osiągając łączną kwotę dofinansowania 1 087 000 zł.

Zostaw komentarz

Strona główna » Choczewo. Gmina napędzana wiatrem – rusza III edycja programu