Budzyński: PIMEW wesprze budowę pozycji krajowych przedsiębiorców

W dniu 11 stycznia 2024 r. w Gdyni odbyło się Walne Zgromadzenie Założycielskie Polskiej Izby Morskiej Energetyki Wiatrowej (PIMEW). Powołanie Izby zostało zainicjowane przez przedstawicieli Polskiej Towarzystwa Morskiej Energetyki Wiatrowej, które docelowo zostanie zastąpione przez nowo tworzoną organizację. O kulisach tworzenia Izby, celach jej funkcjonowania i planach rozwoju mówi w komentarzu dla OffshoreWindPoland.pl Jakub Budzyński, wiceprezes zarządu PTMEW, wybrany na stanowisko prezesa przyszłej Izby.

Statut PIMEW podczas Walnego Zgromadzenia Założycielskiego podpisało ok. 130 przedsiębiorców z terenu Rzeczypospolitej Polskiej. Ich zbiór stanowi swoisty przekrój polskiego przemysłu offshore wind, zarówno pod kątem profilu produkcji bądź usług, jak i pod kątem wielkości oraz zasięgu realizowanej działalności. Znaleźli się w nim bowiem przedstawiciele dużych, uznanych podmiotów o niepodważalnej, światowej oraz lokalnej renomie, a także reprezentanci mniejszych podmiotów, kończąc na mikro przedsiębiorcach.

– Polska Izba Morskiej Energetyki Wiatrowej, podobnie do PTMEW, będzie miała charakter otwarty. Jej działalność będzie realizowana na rzecz dobrze zrozumianego interesu przede wszystkich lokalnych, krajowych przedsiębiorców, którzy z coraz większym apetytem, ale i wysiłkiem zabiegają o zbudowanie własnej pozycji w sektorze morskiej energetyki wiatrowej, który, jak wszystko wskazuje, będzie „niósł” polski wzrost gospodarczy jako jeden z wiodących przemysłów przez najbliższe co najmniej dwie dekady. Dostrzegłszy ten potencjał już kilkanaście lat temu, postanowiliśmy właśnie teraz wykonać ten znaczący krok naprzód, dostosowując formułę działalności do obecnych wyzwań. Przejście z formuły stowarzyszenia do izby gospodarczej, stanowiącej w myśl ustawy organ samorządu gospodarczego jednoznacznie poszerzy nam katalog dostępnych narzędzi, w tym tych o charakterze regulacyjnym – mówi Budzyński.

– Już na etapie tworzenia koncepcji organizacji otrzymaliśmy od przedstawicieli sektora liczne sygnały o naprawdę konkretnych sprawach do uregulowania, poruszenia bądź wręcz do podjęcia decyzji w ich materii, będących w kompetencji organu, jakim wedle ustawy jest ogólnopolska izba gospodarcza. Sygnały te pochodzą zarówno ze strony przemysłu sensu stricte, jak i od części tzw. deweloperów morskich farm wiatrowych, w kwestiach techniczno-regulacyjnych – dodaje Jakub Budzyński.

Uroczystość powołania PIMEW

Twórcy PIMEW podkreślają, że niezwykle istotnym elementem działalności nowej organizacji będzie wydajna promocja polskiego łańcucha dostaw poza granicami naszego kraju, a także wymierne wsparcie w docieraniu do generalnych wykonawców na rzecz tworzenia silnego udziału tzw. local content w łańcuchu wartości projektów morskich farm wiatrowych realizowanych również w Polsce.

– Ten ostatni cel jest dla nas „od zawsze” nadrzędny i stanowi podstawę działalności PTMEW, jednak w nowej formule pomogą nam go realizować nowe narzędzia, o których mówić głośno będziemy po ostatecznych ustaleniach – komentuje Budzyński.

Nowa organizacja oznacza także nową reprezentację. Skład osobowy organów Izby podany został już do publicznej wiadomości, jednak zapisy statutu wskazują, co oczywiste, na największą rolę zarządu w wyznaczaniu strategii oraz jej realizacji.

Budzyński wyjaśnia, że jego kompozycja, złożona z przedstawicieli dużych, krajowych podmiotów, w tym również o uznanej pozycji międzynarodowej, jak i prężnie rozwijających się, lokalnych przedsiębiorstw gwarantuje obiektywne spojrzenie na bieżącą działalność Izby, właściwe zaadresowanie interesów członków Izby o różnym „kalibrze”, a także uwzględnienie w planowaniu działalności nierzadko różnorakich interesów członków o różnym profilu i sile oddziaływania na rynek.

Zostaw komentarz

Strona główna » Budzyński: PIMEW wesprze budowę pozycji krajowych przedsiębiorców