Budimex zbuduje falochrony dla portu zewnętrznego w Gdyni

Zarząd Morskiego Portu Gdynia rozstrzygnął przetarg na budowę w ,,formule zaprojektuj i wybuduj” 2,5 km falochronów osłonowych planowanego portu zewnętrznego. Zwyciężyła oferta konsorcjum z polską firmą Budimex na czele.

Według informacji opublikowanych przez Zarząd Morskiego Portu Gdynia, oferta złożona przez konsorcjum z Budimex została wybrana jako najkorzystniejsza. Wybór został dokonany 31 maja br.

Jak informowaliśmy na offshorewindpoland.pl, w ramach przetargu wpłynęły łącznie trzy oferty: PORR S.A, konsorcjum: Budimex SA, Roverpol Sp. z o.o., Rover Maritime S.L., oraz NDI SA. Konsorcjum, którego liderem jest polska spółka, była najniższa i opiewała na kwotę 539 600 426,96 zł brutto. Na realizację inwestycji Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni oraz Zarząd Portu Morskiego Gdynia S.A. zamierzają przeznaczyć 682 559 215,89 zł brutto.

W uzasadnieniu wyboru najkorzystniejszej oferty zarząd portu wskazał, że zgodnie z zapisami specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) zamawiający kierował się kryteriami: cena (60%), okres rękojmi za wady za roboty budowlane (40%) i udzieli zamówienia wykonawcy, który spełnia wymogi określone w SWZ oraz w wyniku przeprowadzonej oceny otrzyma największą liczbę punktów w oparciu o podane kryteria oceny ofert. Oferta konsorcjum Budimex S.A., Roverpol Sp. z o.o.  i Rover Maritime S.L., otrzymała 100 pkt. Z kolei oferty PORR S.A oraz NDI S.A. odpowiednio 96,43 i 91,1 pkt.

Wybrany wykonawca będzie miał 490 dni na wykonanie prac projektowych wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę, natomiast na roboty budowlane wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie 819 dni od dnia uzyskania pozwolenia na budowę.

Równolegle prowadzony jest przetarg na budowę Portu Zewnętrznego. Jak informowaliśmy, w połowie lutego Zarząd Portu w Gdyni do 14 czerwca 2024 r. wydłużył termin składania ofert. W Porcie Zewnętrznym ma zostać zlokalizowany terminal kontenerowy, ale w dokumentacji przetargowej dopuszczono także inne, poboczne funkcje wytworzonej infrastruktury. Pierwsze przeładunki powinny zostać zrealizowane na przełomie 2028 i 2029 r.

Przypomnijmy, że pierwotnie port w Gdyni był wskazywany jako lokalizacja terminalu instalacyjnego dla morskich farm wiatrowych. 1 marca 2022 r. Rada Ministrów przyjęła uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie terminala instalacyjnego dla morskich farm wiatrowych, przedłożoną przez ministra infrastruktury. Zgodnie z nią terminal ma powstać w Porcie Gdańsk, a jego budowa zostać zakończona w połowie 2025 r.

Źródło: Zarząd Portu Morskiego Gdynia, własne

© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Rozpowszechnianie artykułu jest możliwe tylko za zgodą wydawcy BlueGreen Content Studio.

Zostaw komentarz

Strona główna » Budimex zbuduje falochrony dla portu zewnętrznego w Gdyni