Ambiens doradzał na etapie ubiegania się o finansowanie dla MFW Baltic Power

W ubiegłym tygodniu Baltic Power, spółka należąca do polskiego Orlenu oraz kanadyjskiego Northland Power, poinformowała o podpisaniu kompletu umów kredytowych zapewniających środki na budowę morskiej farmy wiatrowej. Polska firma Ambiens poinformowała, że pełniła rolę doradcy środowiskowego w procesie due diligence.

Jak poinformował inwestor, porozumienie zawarte z konsorcjum 25 polskich i międzynarodowych instytucji finansowych jest jednym z kluczowych elementów procesu przygotowania inwestycji. Konsorcjum 25 instytucji finansowych, które zdecydowały się wesprzeć projekt to polskie i międzynarodowe banki komercyjne, agencje kredytów ekspertowych (ECA) i instytucje multilateralne w tym m.in.: Europejski Bank Inwestycyjny (EBI), Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR), Euler Hermes, Export and Investment Fund of Denmark i Export Development Canada. Finansowanie projektu stanowi 80% przewidywanych łącznych kosztów kapitałowych. Pozostały kapitał zostanie wniesiony przez partnerów projektu.

Całkowity budżet projektu szacowany jest na około 4,73 mld euro i zawiera wydatki inwestycyjne z ubezpieczeniem w kwocie ok. 4,05 mld euro, a także koszty finansowania i rezerwę dodatkową. Rozpoczęcie budowy farmy planowane jest w 2023 r., jej części morskiej w 2024 r., a oddanie inwestycji do użytkowania na 2026 r. W początkowych 5 latach eksploatacji projekt Baltic Power może wygenerować dodatkowe średnioroczne wolne przepływy pieniężne w wysokości ok. 140 mln euro.

Polska firm Ambiens poinformowała, że współpracowała w ostatnich miesiącach na etapie ubiegania się o finansowanie. Zespół Ambiens prowadzony przez Paulinę Brzeską-Roszczyk, jako niezależny doradca, samodzielnie zrealizował oraz dostarczył „environmental and social due diligence” oraz opracował wzór ESAP – zbioru dalszych działań adresujących wymagania wszystkich interesariuszy.

-Jednocześnie pełniliśmy rolę doradcy odpowiadając za terminowe zamknięcie wymaganych kwestii w przedmiotowym zakresie – informuje podmiot.

Źródło: Ambiens, własne

Zostaw komentarz

Strona główna » Ambiens doradzał na etapie ubiegania się o finansowanie dla MFW Baltic Power