Akademia Wodorowa na PG. Nie zabrakło tematyki wiatraków

Dwa dni różnorodnych wykładów, zajęć laboratoryjnych i naukowych dyskusji to efekt spotkania 30 studentów z całej Polski i naukowców z Politechniki Gdańskiej w ramach I edycji Akademii Wodorowej.

Trzydziestu studentów i absolwentów 14 uczelni wyższych odwiedziło Politechnikę Gdańską w ramach zajęć prowadzonych przez Akademię Wodorową. To pierwsza edycja projektu edukacyjnego dla studentów i absolwentów zainteresowanych tematyką wodorową, której inicjatorem jest PKN Orlen. Politechnika Gdańska jest partnerem merytorycznym projektu.

3 i 4 czerwca studenci z całej Polski uczestniczyli w cyklu wykładów i zajęć laboratoryjnych, a także mieli okazję zwiedzić Gdańsk. Zajęcia na PG kończą pierwszą edycję projektu.

– Bardzo się cieszę, że mogę powitać Was w Gdańsku i na Politechnice Gdańskiej – mówił otwierając spotkanie prof. Jacek Gębicki, dyrektor Centrum Technologii Wodorowych, inicjator uczestnictwa PG jako partnera merytorycznego w projekcie Akademii. – Przygotowaliśmy dla Was bardzo ciekawą i różnorodną ofertę dydaktyczną. Mam nadzieję, że ten naukowy weekend będzie dla Was satysfakcjonujący i będziecie mogli go zapamiętać jako ciekawy, owocny czas, a wiedza, którą tu zdobędziecie przyda się Wam w przyszłości.

Uczestników witał również prof. Dariusz Mikielewicz, prorektor ds. organizacji i rozwoju.

– Jako Politechnika Gdańska wychodzimy naprzeciw światowym trendom energetycznym, zarówno w obszarze naukowym jak i dydaktycznym. Centrum Technologii Wodorowych, Centrum Morskiej Energetyki Wiatrowej oraz Centrum Energetyki Jądrowej skupiają naukowców prowadzących badania w tych obszarach, ale nasza uczelnia dba również o kształcenie kadr na kierunkach związanych z transformacją energetyczną – podkreślał prorektor.

Teoria i praktyka

W ciągu dwóch dni studenci uczestniczyli w siedmiu wykładach oraz w wybranych przez siebie zajęciach laboratoryjnych. Tematyka wykładów była bardzo różnorodna – od energetyki wiatrowej poprzez korozję wodorową i degradację metali i stopów wykorzystywanych w energetyce, chemiczne magazynowanie wodoru, aż do elektrolizerów i ogniw paliwowych nisko i wysokotemperaturowych. Rozmawiano także o aspektach ekonomicznych wdrażania technologii wodorowych w transporcie. Wykłady prowadzili: prof. Marcin Łuczak, prof. Marek Szkodo, prof. Sebastian Molin, prof. Piotr Jasiński, dr inż. Andrzej Rogala, dr inż. Izabela Wysocka oraz  dr inż. Jakub Chabik. Były one zorganizowane w sposób interaktywny, a studenci na każdym etapie mieli możliwość zadawania pytań i prowadzenia dyskusji.

Do wyboru były też cztery bloki ćwiczeń praktycznych. U prof. Sebastiana Molina studenci mieli okazję poznać różne aspekty elektrolizy – wytwarzania wodoru w małej skali. Zajęcia prowadzone przez prof. Beatę Bochentyn, dr hab. inż. Jakuba Karczewskigoe oraz dr inż. Tadeusza Miruszewskiego  dotyczyły działania i sposobów pomiarów tlenkowych ogniw paliwowych. Grupa pod opieką dr inż. Izabeli Wysockiej otrzymała katalizator, który jest dedykowany do syntezy i reformingu metanolu i uczyła się charakteryzować go wybraną techniką programowej redukcji, a w końcowym etapie tworzyła układ do reformingu metanolu. Dr inż. Grzegorz Gajowiec oraz dr inż. Gabriel Strugała zaprosili z kolei studentów do przyjrzenia się procesowi degradacji wodorowej stopów cyrkonu.

Wiedza i kontakty 

Pierwszą edycję Akademii Wodorowej podsumowuje Natalia Joachimiak z PKN Orlen.

– Właśnie na Politechnice Gdańskiej kończymy pierwszą, pilotażową edycję Akademii. Cieszyła się dużym zainteresowaniem, chętnych było więcej niż miejsc. Już rozpoczynamy prace nad kolejną edycją, wyciągając wnioski z tego aktywnego półrocza. Mieliśmy 7 zjazdów w różnych lokalizacjach, tak by zapewnić naszym studentom zarówno wiedzę merytoryczną jak i praktyczną. Uczestnicy spotykali się z naukowcami i ekspertami, mieli wykłady i laboratoria, ale także wizyty studyjne w konkretnych firmach, gdzie mogli porozmawiać z pracownikami. Grupa 30 studentów pozwalała na dużą interakcję i zajęcia praktyczne. Studenci widzą, jak potrzebna jest to wiedza i chętnie korzystają z możliwości, które daje Akademia. Mimo, że same zajęcia dobiegły końca, na najlepszych uczestników Akademii czekają jeszcze staże – wyjaśniła.

Denys Suprun z Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej niemal od początku studiów interesuje się tematyką wodoru. Obecnie pisze pracę magisterską o katalizatorach chemicznych do wytarzania wodoru. – Kiedy tylko zobaczyłem ofertę Akademii Wodorowej, złożyłem swoją aplikację. To dla mnie szansa, żeby trafić do przemysłu związanego z nowymi technologami energetycznymi, bo tam widzę swoją przyszłość zawodową. Nie spodziewałem się, że zajęcia będą tak ciekawe, a przede wszystkim praktyczne. Mogliśmy poznawać różne aspekty w procesie wytwarzania wodoru w skali mikro, w laboratoriach, ale także zobaczyć instalacje do produkcji na skalę przemysłową w Orlenie czy w Anwilu. To bardzo cenne doświadczenie.

Michał Narożnik, student Politechniki Warszawskiej na kierunku Mechatronika pojazdów i maszyn roboczych poza studiami  pracuje również jako inżynier w firmie prywatnej przy wytarzaniu ogniw paliwowych, Do Akademii zapisał się by poszerzyć swoją wiedzę potrzebną w pracy. – Chciałem poznać również naukowców i praktyków, którzy zajmują się tematyką wodorową w Polsce. Nie spodziewałem się, że aż tyle wiedzy i kontaktów wyniosę z tych spotkań, dlatego cieszę się, że podjąłem taką decyzję – podsumowuje.

Julia Osmańska z Politechniki Łódzkiej ukończyła inżynierię chemiczną i biochemiczną, a aktualnie studiuje ochronę środowiska.

– W pracy inżynierskiej zajmowałam się badaniami nad produkcją wodoru z cyjanobakterii, jednak jest to metoda niszowa, jedynie w przestrzeni laboratoryjnej. Dzięki uczestnictwu w Akademii mogłam poznać jak wygląda produkcja przemysłowa wodoru, więc mam teraz wiedzę o jego wytwarzaniu w skali mikro i makro – podkreśla studentka.

Akademia Wodorowa to program edukacyjny skierowany do studentów 3., 4. i 5. roku oraz absolwentów uczelni wyższych, do 27 roku życia. Szczegóły kolejnej edycji będą dostępne na stronie projektu.

Źródło: Politechnika Gdańska

Zostaw komentarz

Strona główna » Akademia Wodorowa na PG. Nie zabrakło tematyki wiatraków